Skola ångrar att elev tvingades ta bort askkors

Ett skoldistrikt i den amerikanska delstaten Utah har utfärdat en offentlig ursäkt efter att en lärare tvingade en elev att ta bort det korstecken av aska som eleven hade i pannan efter att ha besökt en katolsk mässa på askonsdagen förra veckan.

Eleven, William McLeod, som går i årskurs fyra på en offentlig grundskola i Bountiful i delstaten Utah, var den ende elev som kom till skolan med det ask-kors i pannan som katoliker tar emot i Askonsdagens mässa som markering av att fastetiden har börjat. McLeod säger själv i en intervju med tv-kanalen Fox 13 att andra elever blev nyfikna och att han därför kunde förklara den katolska praxisen för Askonsdagen och fastan när de undrade. Men hans lärare, Moana Patterson, var inte lika intresserad utan konfronterade honom istället med uppfattningen att ask-korset var opassande och att han skulle ta bort det.

Trots McLeods protester såg Patterson till att han tog bort askan med en våtservett. Pojken uppges enligt nyhetsbyrån AP ha blivit både ledsen och generad, och gråtande ha uppsökt skolans kurator och förklarat sin situation.

Efter denna händelse har skoldistriktet, som ansvarar för driften av de offentliga skolorna i regionen, offentligt bett om ursäkt och sagt att man ser allvarligt på det inträffade. Läraren har fått ta tillfälligt tjänstledigt och myndigheterna överväger ytterligare disciplinära åtgärder mot henne. Distriktet betecknar agerandet som ”oacceptabelt” och påpekar att ingen elev ska tvingas att ta bort ett askkors eller ens ombedjas att göra det. Läraren kallades till ett möte med rektorn direkt efter incidenten och skolan har varit i kontakt med familjen. McLeod fick senare ett personligt brev från Patterson där hon direkt bad honom om ursäkt.

En talesperson för det katolska stiftet Salt Lake City där Bountiful ligger har påpekat att misstag kan begås och att varje liknande händelse också kan användas som möjlighet för interreligiös dialog. Katoliker är i minoritet i Utah som helt domineras av mormoner. Stiftet uttrycker också sin tacksamhet för att den unge eleven använde situationen för att få läraren att förstå att hans tro är viktig för honom.

Catholic News Agency, 2019-03-09