Kyrkan i Sydafrika påminner om den ”tysta flyktingkrisen”

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

En företrädare för den sydafrikanska biskopskonferensen har påmint om offren för den ”tysta flyktingkrisen på afrikanska kontinenten. Dessa har hamnat i skuggan av andra globala migrationsströmmar i USA och Europa, säger prästen Peter-John Pearson, ledare för det katolska parlamentskontoret (CPLO) i Kapstaden. I länder som Demokratiska republiken Kongo, Centralafrikanska republiken och Sydsudan har krig, livsmedelsbrist och klimatförändringar under senare tid ”tvingat enormt många människor på flykt”, menar Pearson. Men dessa kriser får knappast någon uppmärksamhet.

Pearson påminner utöver detta om det faktum att en fjärdedel av de knappt 69 miljoner flyktingarna i världen tar sin tillflykt till länderna söder om Sahara. Efter afghaner och syrier är sydsudaneser den tredje största flyktinggruppen. De flesta av dem lever nu i Uganda och Kenya.

Pearson berömmer samtidigt FN:s migrationspakt. ”Denna är ett av få hoppfulla tecken i ett globalt klimat som är fientligt inställt till nödläget för migranter alla dem som ofrivilligt har tvingats lämna sitt hemland”, menar Pearson. Migration är ett ”de mest omstridda och utmanande fenomen i dag”. Hanteringen av detta blir ett ”kvalitetstest av vår mänsklighet”.

Kathpress 2019-03-07

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

En företrädare för den sydafrikanska biskopskonferensen har påmint om offren för den ”tysta flyktingkrisen på afrikanska kontinenten. Dessa har hamnat i skuggan av andra globala migrationsströmmar i USA och Europa, säger prästen Peter-John Pearson, ledare för det katolska parlamentskontoret (CPLO) i Kapstaden. I länder som Demokratiska republiken Kongo, Centralafrikanska republiken och Sydsudan har krig, livsmedelsbrist och klimatförändringar under senare tid ”tvingat enormt många människor på flykt”, menar Pearson. Men dessa kriser får knappast någon uppmärksamhet.

Pearson påminner utöver detta om det faktum att en fjärdedel av de knappt 69 miljoner flyktingarna i världen tar sin tillflykt till länderna söder om Sahara. Efter afghaner och syrier är sydsudaneser den tredje största flyktinggruppen. De flesta av dem lever nu i Uganda och Kenya.

Pearson berömmer samtidigt FN:s migrationspakt. ”Denna är ett av få hoppfulla tecken i ett globalt klimat som är fientligt inställt till nödläget för migranter alla dem som ofrivilligt har tvingats lämna sitt hemland”, menar Pearson. Migration är ett ”de mest omstridda och utmanande fenomen i dag”. Hanteringen av detta blir ett ”kvalitetstest av vår mänsklighet”.

Kathpress 2019-03-07