Afrika

Filter

Datumintervall
Datumintervall
av HEINZ WERNER WESSLER Den senaste World Food Report, som offentliggjordes i New York den 6 juli, ”The State of Food Security and Nutrition in the World 2022”, pekar återigen och med...
En företrädare för den sydafrikanska biskopskonferensen har påmint om offren för den ”tysta flyktingkrisen på afrikanska kontinenten. Dessa har hamnat i skuggan av andra globala migrationsströmmar i USA och Europa,...
av WOLFGANG SCHONECKE Afrika är i rörelse. Kontinenten förändras med en hastighet som knappast har uppmärksammats i västerlandet, i vilken riktning är dock ovisst. De destruktiva dragen är påtagliga, men...
Kristendomen har gått om islam som den dominerande religionen i Afrika enligt en studie som offentliggjordes denna vecka. Enligt undersökningar som genomförts av den italienske sociologen Massimo Introvigne, står nu kristna...
År 1861 kom katolska missionärer till det västafrikanska landet Benin, som ligger mellan Nigeria och Togo. För att även fortsättningsvis vara en vital kyrka och kunna ta sig an förestående...
På lördagsmorgonen mötte Benedictus XVI Benins president, medlemmar av regeringen, representanter för den diplomatiska kåren och representanter för landets religioner. Mötet ägde rum i presidentpalatset i Cotonou. I sitt tal...
JONSSON, ULF Sant’Egidio är namnet på en av de mest levande av vår tids lekmannarörelser inom den katolska kyrkan. Rörelsen, som har en stark social och ekumenisk profil, startade i...