Påven i Benin: hopp och interreligiös dialog

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

På lördagsmorgonen mötte Benedictus XVI Benins president, medlemmar av regeringen, representanter för den diplomatiska kåren och representanter för landets religioner. Mötet ägde rum i presidentpalatset i Cotonou. I sitt tal uppmanade påven Afrikas ledare att inte beröva deras folk hoppet. ”Jag är medveten om att ord inte alltid betyder samma sak överallt, men innebörden av hopp skiljer sig föga från kultur till kultur”, sade påven. ”För några år sedan tillägnade jag en encyklika till det kristna hoppet. Att tala om hopp är att tala om framtiden och därmed om Gud!”

Benedictus XVI vädjade de politiska, diplomatiska och religiösa ledarna i Benin att agera med mod för hela nationens bästa. Påven talade först om det socioekonomiska och politiska livet i landet och på den afrikanska kontinenten som helhet. Påven sade att ”alltför många konflikter har sitt ursprung i människans blindhet, i hennes längtan efter makt och i politiska och ekonomiska intressen som hånar människans och naturens värdighet.”

”I denna tid – sade påven – finns det alltför många skandaler och orättvisor, för mycket korruption och girighet, för många fel och lögner, för mycket våld som leder till misär och död. Alla människor – fortsatte han – vill förstå de politiska och ekonomiska val som görs i deras namn, val som därför alltid måste tjäna det gemensamma bästa.”

”Kyrkan föreslår inte någon teknisk lösning och pålägger ingen politisk lösning”, sade påven. Men ”kyrkan ledsagar staten och dess uppdrag, hon vill vara som själen i våra kroppar som outtröttligt pekar på vad som är viktigt: Gud och människan”. ”Förtvivlan är individualistisk”, fortsatte påven, men ”hopp är kommunion.” ”Är inte detta en underbar väg som placeras framför oss? Jag ber alla politiska och ekonomiska ledare, samt de inom universitetets- och kulturvärlden att ansluta sig. Må ni också vara hoppets såningsmän!”

Sedan talade Benedictus XVI om den viktiga roll som den interreligiösa dialogen har i Afrika och i Benin, där katoliker, protestanter, muslimer och anhängare av den traditionella Voodoo religionen lever fredligt sida vid sida. Han fördömde all användning av den heliga Skrift eller Guds namn för att rättfärdiga våld och hyllade exemplet från så många familjer i Benin, där medlemmar av olika trossamfund förblir enade.

Slutligen sade påven – med hjälp av bilden av en utsträckt hand, vars fem fingrar är helt olika men alla viktiga för helheten – att det finns många former av interreligiös dialog, såsom samarbete i sociala och kulturella områden som kan hjälpa människor att förstå varandra bättre och att leva fredligt tillsammans. ”På detta område – sade påven – kan Afrika erbjuda oss alla en tankeställare och bli en hoppets symbol för hela världen.”

Vatikanradion, svenska avdelningen 2011-11-19

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

På lördagsmorgonen mötte Benedictus XVI Benins president, medlemmar av regeringen, representanter för den diplomatiska kåren och representanter för landets religioner. Mötet ägde rum i presidentpalatset i Cotonou. I sitt tal uppmanade påven Afrikas ledare att inte beröva deras folk hoppet. ”Jag är medveten om att ord inte alltid betyder samma sak överallt, men innebörden av hopp skiljer sig föga från kultur till kultur”, sade påven. ”För några år sedan tillägnade jag en encyklika till det kristna hoppet. Att tala om hopp är att tala om framtiden och därmed om Gud!”

Benedictus XVI vädjade de politiska, diplomatiska och religiösa ledarna i Benin att agera med mod för hela nationens bästa. Påven talade först om det socioekonomiska och politiska livet i landet och på den afrikanska kontinenten som helhet. Påven sade att ”alltför många konflikter har sitt ursprung i människans blindhet, i hennes längtan efter makt och i politiska och ekonomiska intressen som hånar människans och naturens värdighet.”

”I denna tid – sade påven – finns det alltför många skandaler och orättvisor, för mycket korruption och girighet, för många fel och lögner, för mycket våld som leder till misär och död. Alla människor – fortsatte han – vill förstå de politiska och ekonomiska val som görs i deras namn, val som därför alltid måste tjäna det gemensamma bästa.”

”Kyrkan föreslår inte någon teknisk lösning och pålägger ingen politisk lösning”, sade påven. Men ”kyrkan ledsagar staten och dess uppdrag, hon vill vara som själen i våra kroppar som outtröttligt pekar på vad som är viktigt: Gud och människan”. ”Förtvivlan är individualistisk”, fortsatte påven, men ”hopp är kommunion.” ”Är inte detta en underbar väg som placeras framför oss? Jag ber alla politiska och ekonomiska ledare, samt de inom universitetets- och kulturvärlden att ansluta sig. Må ni också vara hoppets såningsmän!”

Sedan talade Benedictus XVI om den viktiga roll som den interreligiösa dialogen har i Afrika och i Benin, där katoliker, protestanter, muslimer och anhängare av den traditionella Voodoo religionen lever fredligt sida vid sida. Han fördömde all användning av den heliga Skrift eller Guds namn för att rättfärdiga våld och hyllade exemplet från så många familjer i Benin, där medlemmar av olika trossamfund förblir enade.

Slutligen sade påven – med hjälp av bilden av en utsträckt hand, vars fem fingrar är helt olika men alla viktiga för helheten – att det finns många former av interreligiös dialog, såsom samarbete i sociala och kulturella områden som kan hjälpa människor att förstå varandra bättre och att leva fredligt tillsammans. ”På detta område – sade påven – kan Afrika erbjuda oss alla en tankeställare och bli en hoppets symbol för hela världen.”

Vatikanradion, svenska avdelningen 2011-11-19