Tagged 'Benin'

Tillbakablick på det ”påvliga året”

Varje år vid denna tid, ägnar sig de flesta amerikanska journalister som granskar juridik åt att gå igenom vad Högsta domstolen beslutat i ett försök att identifiera trender och teman i domstolens viktigaste avgöranden. Högsta domstolens år, som spänner mellan…

Skydd av livet: bioetisk konferens i Vatikanen

Omkring 700 representanter för hälsovård och kyrka från fler än 70 länder samlas på torsdag i Vatikanen till en internationell konferens kring temat att skydda livet. Bland deltagarna märks bland andra EU:s ansvarige för hälsovård och konsumentskydd, John Dali, samt…

Påven i Benin: hopp och interreligiös dialog

På lördagsmorgonen mötte Benedictus XVI Benins president, medlemmar av regeringen, representanter för den diplomatiska kåren och representanter för landets religioner. Mötet ägde rum i presidentpalatset i Cotonou. I sitt tal uppmanade påven Afrikas ledare att inte beröva deras folk hoppet….

Afrikanska länder sänder präster till Europa

Afrikanska präster stöder Frankrikes präster. I Frankrike arbetar enligt ny statistik nu omkring 1 500 katolska präster från utlandet. Mer än hälften av dem kommer från Afrika, berättade den katolska dagstidningen La Croix i onsdags i sin internetutgåva. Omkring 200 har…

Påven reser till Benin på fredag

På fredag den 18 november inleder påven Benedictus XVI sitt tre dagar långa besök i det västafrikanska landet Benin. Två huvudsakliga anledningar ligger bakom besöket: dels är det i år 150 år sedan den katolska kyrkan etablerades i Benin genom…