Skydd av livet: bioetisk konferens i Vatikanen

Omkring 700 representanter för hälsovård och kyrka från fler än 70 länder samlas på torsdag i Vatikanen till en internationell konferens kring temat att skydda livet. Bland deltagarna märks bland andra EU:s ansvarige för hälsovård och konsumentskydd, John Dali, samt den katolska gemenskapen Sant’Egidios grundare och nyblivne italienske ministern, Andrea Riccardi. Titeln på Påvliga rådets möte för hälsofrågor i år är ”Pastoralt arbete med sjuka i livets tjänst belyst av salig Johannes Paulus II:s läroämbete.”

Konferensen skall verka för både den kroppsliga och själsliga omvårdnaden av de sjuka och den skall omfatta alla livsstadier från befruktningen till den naturliga döden, sade ordföranden för Påvliga rådet för hälsofrågor, ärkebiskopen Zygmunt Zimowski, till journalister vid ett möte i Vatikanen i tisdags. Ett av mötets tema kommer att vara bioetik. Konferensen avslutas på lördag med en audiens hos påven Benedictus XVI.

Redan på onsdagen samlas i Vatikanen alla de närvarande ombud från biskopskonferenser runt om i världen, som ansvarar för frågor om vård av psykiskt sjuka. Man ska bland annat arbeta med genderteori samt med frågor som rör abort och preventivmedel. Bland deltagarna finns också representanter från Världshälsoorganisationen, WHO.

Sekreteraren för Påvliga rådet för hälsofrågor, Jean-Marie Mate Musivi Mupendawatu, tog inför journalisterna också upp problemet med det fördröjda offentliggörandet av riktlinjer för behandlingen av aidssjuka. Publiceringen måste skjutas på framtiden, eftersom man först måste ge ut de nya ledtrådarna för vård av psykiskt sjuka. Mupendawatu kunde för närvarande inte ange en bestämd tidpunkt för publiceringen.

Om riktlinjerna kommer att publiceras nästa år får förbli en öppen fråga. Ursprungligen hade man sagt att offentliggörandet skulle följa på en aidskonferens, som rådet organiserade i maj i år i Rom.

Redan år 2006 förutskickade rådet att man snart skulle presentera ett dokument om aids för de ansvariga i kurian. Riktlinjerna skulle enbart ge råd i frågor som rör själavård och inte innehålla några utsagor från läroämbetet vad gäller denna immunförsvagande sjukdom. Påven Benedictus XVI uppmanade i veckoslutet, under sitt besök i det västafrikanska landet Benin, till omvårdnad om de aidssjuka.

Kathpress 2011-11-22

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Omkring 700 representanter för hälsovård och kyrka från fler än 70 länder samlas på torsdag i Vatikanen till en internationell konferens kring temat att skydda livet. Bland deltagarna märks bland andra EU:s ansvarige för hälsovård och konsumentskydd, John Dali, samt den katolska gemenskapen Sant’Egidios grundare och nyblivne italienske ministern, Andrea Riccardi. Titeln på Påvliga rådets möte för hälsofrågor i år är ”Pastoralt arbete med sjuka i livets tjänst belyst av salig Johannes Paulus II:s läroämbete.”

Konferensen skall verka för både den kroppsliga och själsliga omvårdnaden av de sjuka och den skall omfatta alla livsstadier från befruktningen till den naturliga döden, sade ordföranden för Påvliga rådet för hälsofrågor, ärkebiskopen Zygmunt Zimowski, till journalister vid ett möte i Vatikanen i tisdags. Ett av mötets tema kommer att vara bioetik. Konferensen avslutas på lördag med en audiens hos påven Benedictus XVI.

Redan på onsdagen samlas i Vatikanen alla de närvarande ombud från biskopskonferenser runt om i världen, som ansvarar för frågor om vård av psykiskt sjuka. Man ska bland annat arbeta med genderteori samt med frågor som rör abort och preventivmedel. Bland deltagarna finns också representanter från Världshälsoorganisationen, WHO.

Sekreteraren för Påvliga rådet för hälsofrågor, Jean-Marie Mate Musivi Mupendawatu, tog inför journalisterna också upp problemet med det fördröjda offentliggörandet av riktlinjer för behandlingen av aidssjuka. Publiceringen måste skjutas på framtiden, eftersom man först måste ge ut de nya ledtrådarna för vård av psykiskt sjuka. Mupendawatu kunde för närvarande inte ange en bestämd tidpunkt för publiceringen.

Om riktlinjerna kommer att publiceras nästa år får förbli en öppen fråga. Ursprungligen hade man sagt att offentliggörandet skulle följa på en aidskonferens, som rådet organiserade i maj i år i Rom.

Redan år 2006 förutskickade rådet att man snart skulle presentera ett dokument om aids för de ansvariga i kurian. Riktlinjerna skulle enbart ge råd i frågor som rör själavård och inte innehålla några utsagor från läroämbetet vad gäller denna immunförsvagande sjukdom. Påven Benedictus XVI uppmanade i veckoslutet, under sitt besök i det västafrikanska landet Benin, till omvårdnad om de aidssjuka.

Kathpress 2011-11-22