Påven reser till Benin på fredag

På fredag den 18 november inleder påven Benedictus XVI sitt tre dagar långa besök i det västafrikanska landet Benin. Två huvudsakliga anledningar ligger bakom besöket: dels är det i år 150 år sedan den katolska kyrkan etablerades i Benin genom den franska ordensgemenskapen ”Société des Missions Africaines”, dels kommer påven under sitt besök att offentliggöra slutdokumentet efter den särskilda biskopssynoden i oktober 2009 om den katolska kyrkans framtida verksamhet på den afrikanska kontinenten. (Läs mer om Afrika-synoden här: Ntani, Isaac Kewong Ntani: Afrikanska perspektiv på den andra biskopssynoden för Afrika)

Av Benins 9,3 miljoner invånare är 3 miljoner katoliker (de kristna utgör sammanlagt över 40 procent av landets befolkning), runt 28 procent är muslimer och 20 procent är anhängare till olika naturreligioner, i synnerhet voodoo-religionen.

Den största delen av sin resa kommer påven att uppehålla sig i landets huvudstad, Cotonou. Där tas han på fredagen emot av landets president Boni Yayi, och på söndagen firar han en stor utomhusmässa i huvudstadens idrottsarena. Under sitt besök i Benin kommer påven att hålla nio tal, de flesta på franska, men ett par även på engelska.

På lördagen besöker Benedictus XVI staden Quidah, som med sin katedral och sin teologiska fakultet är ett viktigt centrum för katolicismen i hela västra Afrika. Quidah betraktas dessutom som en högborg för den polyteistiska voodoo-religionen. Voodoo-kulten är mycket populär och voodoo-altaren ses ofta även i närheten av både kyrkor och moskéer. Det är fortfarande inte ovanligt att också kristna och muslimer deltar i voodoo-cermonier.

Under sitt besök i Quidah kommer påven att skriva under och offentliggöra ”Africae Munus” (Afrikas uppdrag), dvs slutdokumentet för biskopssynoden om kyrkans framtida verksamhet i Afrika. Inte minst förväntas dokumentet innehålla riktlinjer för kyrkans relationer till anhängarna av andra religioner, i synnerhet islam. Många kristna fruktar att den så kallade arabiska våren i länder som Egypten och Libyen hotar att kantra mot en förstärkt islamism, och att de kristnas redan utsatta situation i norra Afrika därigenom riskerar att förvärras ytterligare.

Det är nu tredje gången som en påve besöker Benin – Johannes Paulus II besökte landet två gånger. Den tidigare franska kolonin Benin (då kallad Dahomey) blev självständig 1960 och är sedan 1991 ett demokratiskt land med flerpartisystem. Landets nuvarande katolske ärkebiskop Isidore de Souza spelade en avgörande roll för införandet av demokrati i landet. Från Benin härstammade för övrigt även den högt ansedde kardinal Bernardin Gantin (1922-2008), som fram till sin död var kardinalkollegiets dekanus och därmed den förste afrikan som innehaft en absolut topposition i Vatikanen.

Benin betraktas som politiskt stabilt och i motsats till det stora grannlandet Nigeria råder fredliga förhållanden mellan de olika etniska och religiösa grupperna. Men den ekonomiska situationen är mycket svår. Den genomsnittliga årsinkomsten är så låg som 750 US-dollar, och nästan 60 procent av alla medborgare över 15 år är analfabeter.

Här är länken till den officiella hemsidan https://www.papeaubenin.org/ för påvebesöket i Benin.

Ulf Jonsson

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

På fredag den 18 november inleder påven Benedictus XVI sitt tre dagar långa besök i det västafrikanska landet Benin. Två huvudsakliga anledningar ligger bakom besöket: dels är det i år 150 år sedan den katolska kyrkan etablerades i Benin genom den franska ordensgemenskapen ”Société des Missions Africaines”, dels kommer påven under sitt besök att offentliggöra slutdokumentet efter den särskilda biskopssynoden i oktober 2009 om den katolska kyrkans framtida verksamhet på den afrikanska kontinenten. (Läs mer om Afrika-synoden här: Ntani, Isaac Kewong Ntani: Afrikanska perspektiv på den andra biskopssynoden för Afrika)

Av Benins 9,3 miljoner invånare är 3 miljoner katoliker (de kristna utgör sammanlagt över 40 procent av landets befolkning), runt 28 procent är muslimer och 20 procent är anhängare till olika naturreligioner, i synnerhet voodoo-religionen.

Den största delen av sin resa kommer påven att uppehålla sig i landets huvudstad, Cotonou. Där tas han på fredagen emot av landets president Boni Yayi, och på söndagen firar han en stor utomhusmässa i huvudstadens idrottsarena. Under sitt besök i Benin kommer påven att hålla nio tal, de flesta på franska, men ett par även på engelska.

På lördagen besöker Benedictus XVI staden Quidah, som med sin katedral och sin teologiska fakultet är ett viktigt centrum för katolicismen i hela västra Afrika. Quidah betraktas dessutom som en högborg för den polyteistiska voodoo-religionen. Voodoo-kulten är mycket populär och voodoo-altaren ses ofta även i närheten av både kyrkor och moskéer. Det är fortfarande inte ovanligt att också kristna och muslimer deltar i voodoo-cermonier.

Under sitt besök i Quidah kommer påven att skriva under och offentliggöra ”Africae Munus” (Afrikas uppdrag), dvs slutdokumentet för biskopssynoden om kyrkans framtida verksamhet i Afrika. Inte minst förväntas dokumentet innehålla riktlinjer för kyrkans relationer till anhängarna av andra religioner, i synnerhet islam. Många kristna fruktar att den så kallade arabiska våren i länder som Egypten och Libyen hotar att kantra mot en förstärkt islamism, och att de kristnas redan utsatta situation i norra Afrika därigenom riskerar att förvärras ytterligare.

Det är nu tredje gången som en påve besöker Benin – Johannes Paulus II besökte landet två gånger. Den tidigare franska kolonin Benin (då kallad Dahomey) blev självständig 1960 och är sedan 1991 ett demokratiskt land med flerpartisystem. Landets nuvarande katolske ärkebiskop Isidore de Souza spelade en avgörande roll för införandet av demokrati i landet. Från Benin härstammade för övrigt även den högt ansedde kardinal Bernardin Gantin (1922-2008), som fram till sin död var kardinalkollegiets dekanus och därmed den förste afrikan som innehaft en absolut topposition i Vatikanen.

Benin betraktas som politiskt stabilt och i motsats till det stora grannlandet Nigeria råder fredliga förhållanden mellan de olika etniska och religiösa grupperna. Men den ekonomiska situationen är mycket svår. Den genomsnittliga årsinkomsten är så låg som 750 US-dollar, och nästan 60 procent av alla medborgare över 15 år är analfabeter.

Här är länken till den officiella hemsidan https://www.papeaubenin.org/ för påvebesöket i Benin.

Ulf Jonsson