Skola i stället för betongmur bekämpar terror och hat

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Bashar Matti Warda är biskop av Erbil i Irak, ett av de katolska stift som har attackerats mest av ISIS styrkor och dit de flesta kristna tar sig på flykt undan den Islamiska staten. I en intervju med den engelskspråkiga katolska nyhetstjänsten CNA nyligen sade biskop Warda att utbildning är nyckeln för att bekämpa den mentalitet som ligger bakom ISIS. Intervjun gavs i samband med att biskopen deltog i konferensen We Are All Nazarenes (nasarener är det begrepp som ISIS använder för att beteckna kristna – övers. anm.) i Madrid förra veckan.

Biskop Warda sade att ”den fanatiska mentaliteten hos ISIS är inte något nytt fenomen: den har alltid existerat, det är bara det att den nu har ökat i styrka på grund av det kaos som landet går igenom.” Han underströk också att den Islamiska staten inte är ett fenomen som enbart påverkar Mellanöstern utan ”ett globalt fenomen, eftersom den också har europeiska och amerikanska medborgare i sina led.”

Biskopen pekade på vikten av utbildning för att åstadkomma en förändring av Iraks nuvarande tillstånd av sammanbrott. ”2004 var min församling den första där man sprängde en bilbomb. Människor frågade sig ’Vad kan vi göra?’ och några föreslog bygge av en betongmur. Men jag svarade nej, vad vi behövde göra var att bygga en skola – och det gjorde vi. Barn från hela grannskapet går idag i vår skola, som ligger på kyrkans tomt, och 90 procent av eleverna är muslimer”, sade han och framhöll att i skolan ”utbildar vi eleverna i värdet att acceptera andra, i respekt och kärlek, och i vikten av att ha ett öppet sinne. Detta är vad många saknar och vad kristna, och särskilt katoliker, kan bidra med.”

Vidare beskrev biskop Warda hur många kristna erbjuder hjälp till behövande muslimer och därigenom ”utför plikten av kärlek och solidaritet. Kristna har uppgiften att föra ut budskapet om att de fritt ska ge vad de har mottagit från Gud som gåva och nåd, även i denna konfliktfyllda del av världen.”

Sedan ISIS offensiv i Irak förra sommaren har många kristna flytt från sina hem. Erbil har tagit emot mer än 15 000 familjer som lever i en mycket svår situation. ”En del kom till fots, efter att ha gått i mer än åtta timmar och lämnat allt de en gång hade och ägde bakom sig. Vi har gjort mycket för att hjälpa dem och vi behövde verkligen börja från noll. Vi vill att vårt folk ska stanna i Kurdistan och Irak men bara så länge de kan ha ett anständigt liv. Bostäder, utbildning och hälsovård är idag de viktigaste frågorna att lösa”, sade biskop Warda till CNA.

Förföljelsen av kristna i Mellanöstern är inte ny, upprepade biskopen, men idag finns möjligheten att flytta till andra länder där det råder religionsfrihet. Faktum är, framhöll han vidare, att den irakiska kristna gemenskapen i USA har 22 präster och seminarister som är födda i Irak. ”De emigrerade men de lämnade inte sin tro eller sin kyrka, bara landet.”

Biskopen av Erbil är medveten om att hans region riskerar att tömmas på dess historiska kristna närvaro. ”Därför vill vi erbjuda en möjlighet så att familjer tänker efter en gång till innan de lämnar landet. Vi vet att livet i Irak just nu inte är enkelt, särskilt när många människor måste tränga ihop sig i ett rum eller i en husvagn, och när ISIS har tagit ifrån oss allt. Vi kan inte beordra dem att stanna i Irak men vi arbetar för att emigration inte ska vara den enda möjligheten”, underströk han. Han påpekade också att de kristna erfar ”styrkan i bönen. Att veta att alla dina bröder och systrar i tron ber för dig ger en väldig kraft.”

Catholic News Agency (CNA) 2015-04-21

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Bashar Matti Warda är biskop av Erbil i Irak, ett av de katolska stift som har attackerats mest av ISIS styrkor och dit de flesta kristna tar sig på flykt undan den Islamiska staten. I en intervju med den engelskspråkiga katolska nyhetstjänsten CNA nyligen sade biskop Warda att utbildning är nyckeln för att bekämpa den mentalitet som ligger bakom ISIS. Intervjun gavs i samband med att biskopen deltog i konferensen We Are All Nazarenes (nasarener är det begrepp som ISIS använder för att beteckna kristna – övers. anm.) i Madrid förra veckan.

Biskop Warda sade att ”den fanatiska mentaliteten hos ISIS är inte något nytt fenomen: den har alltid existerat, det är bara det att den nu har ökat i styrka på grund av det kaos som landet går igenom.” Han underströk också att den Islamiska staten inte är ett fenomen som enbart påverkar Mellanöstern utan ”ett globalt fenomen, eftersom den också har europeiska och amerikanska medborgare i sina led.”

Biskopen pekade på vikten av utbildning för att åstadkomma en förändring av Iraks nuvarande tillstånd av sammanbrott. ”2004 var min församling den första där man sprängde en bilbomb. Människor frågade sig ’Vad kan vi göra?’ och några föreslog bygge av en betongmur. Men jag svarade nej, vad vi behövde göra var att bygga en skola – och det gjorde vi. Barn från hela grannskapet går idag i vår skola, som ligger på kyrkans tomt, och 90 procent av eleverna är muslimer”, sade han och framhöll att i skolan ”utbildar vi eleverna i värdet att acceptera andra, i respekt och kärlek, och i vikten av att ha ett öppet sinne. Detta är vad många saknar och vad kristna, och särskilt katoliker, kan bidra med.”

Vidare beskrev biskop Warda hur många kristna erbjuder hjälp till behövande muslimer och därigenom ”utför plikten av kärlek och solidaritet. Kristna har uppgiften att föra ut budskapet om att de fritt ska ge vad de har mottagit från Gud som gåva och nåd, även i denna konfliktfyllda del av världen.”

Sedan ISIS offensiv i Irak förra sommaren har många kristna flytt från sina hem. Erbil har tagit emot mer än 15 000 familjer som lever i en mycket svår situation. ”En del kom till fots, efter att ha gått i mer än åtta timmar och lämnat allt de en gång hade och ägde bakom sig. Vi har gjort mycket för att hjälpa dem och vi behövde verkligen börja från noll. Vi vill att vårt folk ska stanna i Kurdistan och Irak men bara så länge de kan ha ett anständigt liv. Bostäder, utbildning och hälsovård är idag de viktigaste frågorna att lösa”, sade biskop Warda till CNA.

Förföljelsen av kristna i Mellanöstern är inte ny, upprepade biskopen, men idag finns möjligheten att flytta till andra länder där det råder religionsfrihet. Faktum är, framhöll han vidare, att den irakiska kristna gemenskapen i USA har 22 präster och seminarister som är födda i Irak. ”De emigrerade men de lämnade inte sin tro eller sin kyrka, bara landet.”

Biskopen av Erbil är medveten om att hans region riskerar att tömmas på dess historiska kristna närvaro. ”Därför vill vi erbjuda en möjlighet så att familjer tänker efter en gång till innan de lämnar landet. Vi vet att livet i Irak just nu inte är enkelt, särskilt när många människor måste tränga ihop sig i ett rum eller i en husvagn, och när ISIS har tagit ifrån oss allt. Vi kan inte beordra dem att stanna i Irak men vi arbetar för att emigration inte ska vara den enda möjligheten”, underströk han. Han påpekade också att de kristna erfar ”styrkan i bönen. Att veta att alla dina bröder och systrar i tron ber för dig ger en väldig kraft.”

Catholic News Agency (CNA) 2015-04-21