Påvliga socialakademien för hårdare tag mot slaveriet

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påvliga socialakademien kräver större ansträngningar i kampen mot det moderna slaveriet. Denna industri som växer explosionsartat i form av människohandel, tvångsarbete, tvångsäktenskap, barnsoldater, prostitution, illegal organhandel berör mer än 30 miljoner människor över hela världen och gör årligen en vinst på 150 miljarder USD varje år, hette det vid en presskonferens som Akademien gav under tisdagen i Vatikanen. Både säljare och smugglare måste jagas systematiskt och bestraffas hårdare, sade akademiens ordförande, Margaret Archer [bilden] med tanke på de tusentals som mist livet i Medelhavet.

Andra akademimedlemmar pläderade för en bojkott av produkter som producerats med hjälp av tvångsarbete och föreslog inrättandet av en internationell byrå för bekämpning av människohandel.

Människohandeln stod i centrum för akademiens sammanträde, som avslutades under tisdagen. Kampen mot människohandel ligger påven Franciskus särskilt varmt om hjärtat. Påvliga socialakademien (Pontificia Academia Scientiarum Socialium/PASS) är en sorts tankesmedja inom Vatikanen. Den består av framstående forskare från hela världen. Kommande måndag organiserar PASS en internationell konferens på temat ”människohandel med barn”. En konferens som den svenska drottningen Silvia väntas delta i.

Kathpress 2015-04-21

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påvliga socialakademien kräver större ansträngningar i kampen mot det moderna slaveriet. Denna industri som växer explosionsartat i form av människohandel, tvångsarbete, tvångsäktenskap, barnsoldater, prostitution, illegal organhandel berör mer än 30 miljoner människor över hela världen och gör årligen en vinst på 150 miljarder USD varje år, hette det vid en presskonferens som Akademien gav under tisdagen i Vatikanen. Både säljare och smugglare måste jagas systematiskt och bestraffas hårdare, sade akademiens ordförande, Margaret Archer [bilden] med tanke på de tusentals som mist livet i Medelhavet.

Andra akademimedlemmar pläderade för en bojkott av produkter som producerats med hjälp av tvångsarbete och föreslog inrättandet av en internationell byrå för bekämpning av människohandel.

Människohandeln stod i centrum för akademiens sammanträde, som avslutades under tisdagen. Kampen mot människohandel ligger påven Franciskus särskilt varmt om hjärtat. Påvliga socialakademien (Pontificia Academia Scientiarum Socialium/PASS) är en sorts tankesmedja inom Vatikanen. Den består av framstående forskare från hela världen. Kommande måndag organiserar PASS en internationell konferens på temat ”människohandel med barn”. En konferens som den svenska drottningen Silvia väntas delta i.

Kathpress 2015-04-21