Skottlands parlament röstade nej till aktiv dödshjälp

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Med röstsiffrorna 82 – 36 avvisades förra veckan ett omstritt förslag till legalisering av läkarassisterade självmord i Skottland av det skotska regionala parlamentet i Edinburgh. Voteringen, i vilken ledamöterna inte var bundna att följa någon partilinje, följde på växande meningsskiljaktigheter i det skotska samhället om tanken på aktiv dödshjälp.

”Våra parlamentsledamöter har tagit ett viktigt steg på vägen till ett samhälle där den mänskliga personens värdighet – särskilt för de mest svaga – står i centrum, och för detta är vi tacksamma”, sade den katolske ärkebiskopen av St. Andrews och Edinburgh, Leo Cushley, med anledning av beslutet.

”Vi är övertygade om att det mänskliga livet i varje steg av dess utveckling måste skyddas av lagen”, hävdade den katolska biskopskonferensen i Skottland i ett uttalande där det vidare hette: ”det är inte lämpligt för någon person att döma över någon annans ’livskvalitet’ på det sätt som det aktuella lagförslaget skulle ha inneburit.

Förslaget om legaliserad dödshjälp lades ursprungligen fram 2013 av Margo MacDonald, oberoende medlem av det skotska regionparlamentet, drabbad av Parkinsons sjukdom. Men hon avled förra året innan någon omröstning hann genomföras. Förslaget togs istället upp av ledamoten Patrick Harvie som gjorde det hela till en fråga om mänskliga rättigheter. Hade förslaget bifallits skulle det ha inneburit grönt ljus för läkare att hjälpa samtyckande myndiga personer med dödliga sjukdomar att ta sina liv genom förskrivning av dödande preparat.

I Skottland förblir det nu olagligt att assistera vid självmord – en handling som lagförs enligt självmordslagen från 1961. En person som på egen hand och utan hjälp försöker begå självmord kan emellertid inte åtalas. Det nu avvisade förslaget om läkarassistans vid självmord ådrog sig från början vidsträckt kritik för bland annat bristande transparens. Det skotska advokatsamfundet ventilerade till exempel betänkligheter mot lagförslaget på grund av alltför många oklarheter.

Den presbyterianska kyrkogemenskapen i Skottland uttryckte också motstånd mot lagförslaget och menade att parlamentet borde fokusera energin på att förbättra den palliativa vården snarare än att legalisera dödshjälp. Vårda – Inte döda, en stor paraplyorganisation för olika människorättsgrupper i Skottland arbetade aktivt för att förhindra förslaget att bli lag och underströk efter parlamentets beslut att det avvisade lagförslaget innebar en seger för samhällets allra svagaste.

”Parlamentets första ansvar är att skydda de svagaste och det är vad som hände”, sade dr Gordon Macdonald, sammankallande i Vårda – Inte döda, i en kommentar till nederlaget för dödshjälpsförslaget. Organisationen menar att det rörde sig om ett farligt förslag och att om läkarassisterade självmord skulle bli lagliga i Skottland så skulle förfarandet stegvis spridas till att omfatta mer än enbart ”att göra slut på lidande”.

”Rätten att dö kan så enkelt bli en skyldighet att dö och sårbara människor som är sjuka, äldre eller funktionshindrade skulle oundvikligen känna en press, verklig eller inbillad, att avsluta sina liv för att inte bli en belastning för andra”, sade dr Peter Saunders, kampanjchef för Vårda – Inte döda. Organisationen står fast vid sitt åtagande att motsätta sig varje framtida förslag om assisterade självmord i Skottland, framhöll dess företrädare. ”Vi måste förbli vaksamma och ha beredskap att utmana och avslöja denna mörka och dödliga propaganda vars framtidsvision inte har någon plats i det skotska, civiliserade samhället.”

Catholic News Agency, 2015-05-31

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Med röstsiffrorna 82 – 36 avvisades förra veckan ett omstritt förslag till legalisering av läkarassisterade självmord i Skottland av det skotska regionala parlamentet i Edinburgh. Voteringen, i vilken ledamöterna inte var bundna att följa någon partilinje, följde på växande meningsskiljaktigheter i det skotska samhället om tanken på aktiv dödshjälp.

”Våra parlamentsledamöter har tagit ett viktigt steg på vägen till ett samhälle där den mänskliga personens värdighet – särskilt för de mest svaga – står i centrum, och för detta är vi tacksamma”, sade den katolske ärkebiskopen av St. Andrews och Edinburgh, Leo Cushley, med anledning av beslutet.

”Vi är övertygade om att det mänskliga livet i varje steg av dess utveckling måste skyddas av lagen”, hävdade den katolska biskopskonferensen i Skottland i ett uttalande där det vidare hette: ”det är inte lämpligt för någon person att döma över någon annans ’livskvalitet’ på det sätt som det aktuella lagförslaget skulle ha inneburit.

Förslaget om legaliserad dödshjälp lades ursprungligen fram 2013 av Margo MacDonald, oberoende medlem av det skotska regionparlamentet, drabbad av Parkinsons sjukdom. Men hon avled förra året innan någon omröstning hann genomföras. Förslaget togs istället upp av ledamoten Patrick Harvie som gjorde det hela till en fråga om mänskliga rättigheter. Hade förslaget bifallits skulle det ha inneburit grönt ljus för läkare att hjälpa samtyckande myndiga personer med dödliga sjukdomar att ta sina liv genom förskrivning av dödande preparat.

I Skottland förblir det nu olagligt att assistera vid självmord – en handling som lagförs enligt självmordslagen från 1961. En person som på egen hand och utan hjälp försöker begå självmord kan emellertid inte åtalas. Det nu avvisade förslaget om läkarassistans vid självmord ådrog sig från början vidsträckt kritik för bland annat bristande transparens. Det skotska advokatsamfundet ventilerade till exempel betänkligheter mot lagförslaget på grund av alltför många oklarheter.

Den presbyterianska kyrkogemenskapen i Skottland uttryckte också motstånd mot lagförslaget och menade att parlamentet borde fokusera energin på att förbättra den palliativa vården snarare än att legalisera dödshjälp. Vårda – Inte döda, en stor paraplyorganisation för olika människorättsgrupper i Skottland arbetade aktivt för att förhindra förslaget att bli lag och underströk efter parlamentets beslut att det avvisade lagförslaget innebar en seger för samhällets allra svagaste.

”Parlamentets första ansvar är att skydda de svagaste och det är vad som hände”, sade dr Gordon Macdonald, sammankallande i Vårda – Inte döda, i en kommentar till nederlaget för dödshjälpsförslaget. Organisationen menar att det rörde sig om ett farligt förslag och att om läkarassisterade självmord skulle bli lagliga i Skottland så skulle förfarandet stegvis spridas till att omfatta mer än enbart ”att göra slut på lidande”.

”Rätten att dö kan så enkelt bli en skyldighet att dö och sårbara människor som är sjuka, äldre eller funktionshindrade skulle oundvikligen känna en press, verklig eller inbillad, att avsluta sina liv för att inte bli en belastning för andra”, sade dr Peter Saunders, kampanjchef för Vårda – Inte döda. Organisationen står fast vid sitt åtagande att motsätta sig varje framtida förslag om assisterade självmord i Skottland, framhöll dess företrädare. ”Vi måste förbli vaksamma och ha beredskap att utmana och avslöja denna mörka och dödliga propaganda vars framtidsvision inte har någon plats i det skotska, civiliserade samhället.”

Catholic News Agency, 2015-05-31