Social insats för marginaliserade kristna i Indien

Den indiske katolske biskopen Joji Govindu framhåller att pastoralt och socialt arbete måste gå hand i hand. Själv är han en pionjär i arbetet med den dalitiska folkgruppen och representerar pastoralkommissionen ”Jyotimai” i den indiska delstaten Andra Pradesh. Av denna delstats 80 miljoner invånare är ungefär två procent katoliker och flertalet av dem utgörs av daliter, en grupp som befinner sig längst ner i det indiska kastsystemet.

Termen ”dalit” används som självbeteckning av ättlingar till Indiens urbefolkning, som på rasistiska grunder blev uteslutna ur det kastsystem, som de indoariska invandrarna upprättade vid sin erövring av landet. Och än i dag räknas daliterna till de oberörbara. Med finansiellt stöd från Österrike och Tyskland utbildar ”Jyotimai” lekmän, som kan initiera kristna basförsamlingar i byarna, församlingar som sedan tar sociala initiativ. Vidare har ”Jyotimai” ett stipendieprogram som stödjer elever och studenter.

I en basförsamling, som kan bestå av omkring 15 familjer, samlas de troende en gång i veckan för att be tillsammans, meditera kring Bibeln samt för att dryfta aktuella livsproblem och söka finna lösningar. Denna form för kristen gemenskap har under de år den prövats visat sig fungera väl och den har stärkt känslan av samhörighet hos en religiös minoritet. Den har också gjort det möjligt att förverkliga de ”konkreta delarna av Guds glädjebudskap bland de troende”. Det handlar här om att främja människan i hennes helhet.

Enligt biskopen är utbildningsprogrammet särskilt nödvändigt, ”ty bland människor som saknar utbildning och lever i ett beroendeskap, kan det inte formas självmedvetna och självständiga kristna gemenskaper.” Därför har ”Jyotimai” börjat stödja de fattigaste bland de fattiga med stipendier, alltså stödja dem som annars inte skulle ha någon möjlighet att skaffa sig utbildning.

För biskopen är det också mycket viktigt att medlemmarna i varje gemenskap själva tar över ansvaret inom vissa områden. Där detta fungerar är det framförallt daliter, som för första gången är med och bestämmer och som får uppdrag i kyrkan.

Biskop Govindu förklarar att man med detta initiativ och avser att komma bort från den bestående kyrkomodellen, i vilken en lokal katekumen fungerar som ”minipräst” och sköter alla pastorala uppgifter och som man därför blir beroende av.

Joji Govindu är biskop i ärkestiftet Nalgonda och sedan 2008 ledare för ”Jyotimai”.

Kathpress 2012-01-24

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den indiske katolske biskopen Joji Govindu framhåller att pastoralt och socialt arbete måste gå hand i hand. Själv är han en pionjär i arbetet med den dalitiska folkgruppen och representerar pastoralkommissionen ”Jyotimai” i den indiska delstaten Andra Pradesh. Av denna delstats 80 miljoner invånare är ungefär två procent katoliker och flertalet av dem utgörs av daliter, en grupp som befinner sig längst ner i det indiska kastsystemet.

Termen ”dalit” används som självbeteckning av ättlingar till Indiens urbefolkning, som på rasistiska grunder blev uteslutna ur det kastsystem, som de indoariska invandrarna upprättade vid sin erövring av landet. Och än i dag räknas daliterna till de oberörbara. Med finansiellt stöd från Österrike och Tyskland utbildar ”Jyotimai” lekmän, som kan initiera kristna basförsamlingar i byarna, församlingar som sedan tar sociala initiativ. Vidare har ”Jyotimai” ett stipendieprogram som stödjer elever och studenter.

I en basförsamling, som kan bestå av omkring 15 familjer, samlas de troende en gång i veckan för att be tillsammans, meditera kring Bibeln samt för att dryfta aktuella livsproblem och söka finna lösningar. Denna form för kristen gemenskap har under de år den prövats visat sig fungera väl och den har stärkt känslan av samhörighet hos en religiös minoritet. Den har också gjort det möjligt att förverkliga de ”konkreta delarna av Guds glädjebudskap bland de troende”. Det handlar här om att främja människan i hennes helhet.

Enligt biskopen är utbildningsprogrammet särskilt nödvändigt, ”ty bland människor som saknar utbildning och lever i ett beroendeskap, kan det inte formas självmedvetna och självständiga kristna gemenskaper.” Därför har ”Jyotimai” börjat stödja de fattigaste bland de fattiga med stipendier, alltså stödja dem som annars inte skulle ha någon möjlighet att skaffa sig utbildning.

För biskopen är det också mycket viktigt att medlemmarna i varje gemenskap själva tar över ansvaret inom vissa områden. Där detta fungerar är det framförallt daliter, som för första gången är med och bestämmer och som får uppdrag i kyrkan.

Biskop Govindu förklarar att man med detta initiativ och avser att komma bort från den bestående kyrkomodellen, i vilken en lokal katekumen fungerar som ”minipräst” och sköter alla pastorala uppgifter och som man därför blir beroende av.

Joji Govindu är biskop i ärkestiftet Nalgonda och sedan 2008 ledare för ”Jyotimai”.

Kathpress 2012-01-24