Tysk jesuit om hantering av sexuella övergrepp

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I januari 2010 satte den tyske jesuitprästen Klaus Mertes igång en diskussion om sexuella övergrepp i den katolska kyrkan. Mertes, som då var rektor för den av Jesuitorden drivna skolan Canisius Kolleg i Berlin, skrev ett brev till före detta elever på skolan, vilket utlöste intensiv debatt och utredningar om övergrepp i kyrklig miljö. Sedan i höstas är Mertes rektor för det av Jesuitorden drivna gymnasiet Kolleg St. Blasien i Schwarzwald.

Nu, två år efteråt, hävdar han att hanteringen av detta problem inte får anses vara avslutad. Frågan om sexuellt våld och maktmissbruk måste vara ett ständigt återkommande ämne i såväl i samhället som i kyrkan, menade Mertes på måndagen (23 januari) i en intervju med den tyska katolska nyhetsbyrån KNA i Freiburg. Han betonade samtidigt, att den katolska kyrkan har gjort mycket för att hantera fallen av övergrepp. Hon har låtit sig ”skakas ordentligt”.

Det måste vara en huvuduppgift, att noga lyssna på vad offren har att säga om den katolska kyrkan. ”Ty den helt avgörande, än i dag plågsamma, frågan är nämligen: Hur är det möjligt att vi varken såg eller förstod övergreppen och offrens lidande? Jag blir om och om igen förvånad över hur lite man fortfarande reflekterar över den frågan i offentliga sammanhang, sade jesuitprästen.

På samma gång fällde Mertes ett försiktigt positivt omdöme om den katolska kyrkans hantering av de under de två gångna åren då fall av sexuella övergrepp har blivit kända. ”Det är svårt att som kyrklig representant vara belåten med sig själv. Ändå tycker jag att mycket har gjorts, mer än i alla andra jämförbara institutioner.” Den katolska kyrkan är den enda institution som har förmått erbjuda finansiella skadestånd till offren. ”Ingen annan än den katolska kyrkan har hittills gett ett svar på den punkten; inget land, ingen förening, inte någon statlig skolan.”

Dessutom har mycket gjorts i kyrkliga skolor när det gäller förebyggande åtgärder mot övergrepp. ”Det märker man på det faktum att statliga skolor nu vänder sig till oss och undrar: Hur hanterar ni detta?”

Mertes anmodade också än en gång till att på nytt diskutera det ”strukturella sammanhanget” (der systemishe Kontext) kring fall av övergrepp. Innehållet i den katolska kyrkans sexualmoral och frågor om kontakten med dem som har kyrkliga förtroendeposter borde belysas och granskas på nytt: ”Kult kring religiösa auktoritetspersoner, tendens till varje form av personkult – också den kring påven – främjar en atmosfär av nedtryckt stillatigande”, enligt Mertes.

Kathpress 2012-01–23

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I januari 2010 satte den tyske jesuitprästen Klaus Mertes igång en diskussion om sexuella övergrepp i den katolska kyrkan. Mertes, som då var rektor för den av Jesuitorden drivna skolan Canisius Kolleg i Berlin, skrev ett brev till före detta elever på skolan, vilket utlöste intensiv debatt och utredningar om övergrepp i kyrklig miljö. Sedan i höstas är Mertes rektor för det av Jesuitorden drivna gymnasiet Kolleg St. Blasien i Schwarzwald.

Nu, två år efteråt, hävdar han att hanteringen av detta problem inte får anses vara avslutad. Frågan om sexuellt våld och maktmissbruk måste vara ett ständigt återkommande ämne i såväl i samhället som i kyrkan, menade Mertes på måndagen (23 januari) i en intervju med den tyska katolska nyhetsbyrån KNA i Freiburg. Han betonade samtidigt, att den katolska kyrkan har gjort mycket för att hantera fallen av övergrepp. Hon har låtit sig ”skakas ordentligt”.

Det måste vara en huvuduppgift, att noga lyssna på vad offren har att säga om den katolska kyrkan. ”Ty den helt avgörande, än i dag plågsamma, frågan är nämligen: Hur är det möjligt att vi varken såg eller förstod övergreppen och offrens lidande? Jag blir om och om igen förvånad över hur lite man fortfarande reflekterar över den frågan i offentliga sammanhang, sade jesuitprästen.

På samma gång fällde Mertes ett försiktigt positivt omdöme om den katolska kyrkans hantering av de under de två gångna åren då fall av sexuella övergrepp har blivit kända. ”Det är svårt att som kyrklig representant vara belåten med sig själv. Ändå tycker jag att mycket har gjorts, mer än i alla andra jämförbara institutioner.” Den katolska kyrkan är den enda institution som har förmått erbjuda finansiella skadestånd till offren. ”Ingen annan än den katolska kyrkan har hittills gett ett svar på den punkten; inget land, ingen förening, inte någon statlig skolan.”

Dessutom har mycket gjorts i kyrkliga skolor när det gäller förebyggande åtgärder mot övergrepp. ”Det märker man på det faktum att statliga skolor nu vänder sig till oss och undrar: Hur hanterar ni detta?”

Mertes anmodade också än en gång till att på nytt diskutera det ”strukturella sammanhanget” (der systemishe Kontext) kring fall av övergrepp. Innehållet i den katolska kyrkans sexualmoral och frågor om kontakten med dem som har kyrkliga förtroendeposter borde belysas och granskas på nytt: ”Kult kring religiösa auktoritetspersoner, tendens till varje form av personkult – också den kring påven – främjar en atmosfär av nedtryckt stillatigande”, enligt Mertes.

Kathpress 2012-01–23