Som troende tar man sig för pannan

I Svenska Dagbladet publicerar Signummedarbetaren John Sjögren en kommentar till Björn Ulvaeus uppmärksammade text i lördagens SvD, där Ulvaeus reagerar kritiskt mot troende personer som har tagit till orda i offentligheten i samband med coronakrisen. Ulvaeus bygger sin reaktion utifrån antagandet att det råder ett motsatsförhållande mellan tro och vetenskap.

I sin kommentar till Ulvaeus text bestrider John Sjögren Ulvaeus utgångspunkt och argumenterar för att den judeokristna traditionen tvärtom har främjat framväxten av vetenskapligt tänkande.

I sin artikel skriver Sjögren bland annat:

Att sträva efter att förhålla sig objektivt till verkligheten är närmast ett religiöst imperativ. (…) Ulvaeus talar om ”vetenskapsfientlighet”, om ”flumideologi och religion” i motsats till ”expertis och vetenskap”. Föreställningen om att konfession och objektivitet, tro och förnuft, religion och vetenskap, skulle stå emot varandra är seglivad. En kort historisk överblick visar att det är en falsk dikotomi. Se till exempel på de västerländska universiteten. Det är knappast någon slump att de växte fram i en utpräglad kristen kontext. (…) Man skulle rent av kunna argumentera för att det är en rad religiösa antaganden och föreställningar som möjliggjort naturvetenskapernas framväxt.

Artikeln av John Sjögren publiceras i SvD:s papperstidning imorgon, tisdag den 19 maj. Den kan också läsas redan nu på SvD:s hemsida via denna länk:

https://www.svd.se/som-troende-tar-man-sig-for-pannan

 

Läs även artikeln av Anders Piltz: ”Varför skriva artiklar om allt är meningslöst, Ulvaeus?”

Varför skriva artiklar om allt är meningslöst, Ulvaeus?

Red. 2020-05-18