Spänt läge när amerikanska biskopskonferensen träffas

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Först gav de ena sitt tydliga bifall till den påvlige nuntien Christophe Pierre. Sedan fick biskopskonferensens ordförande José Gómez ta emot stående ovationer från de andra. Vissa av de församlade biskoparna applåderade efter båda av dessa tal som ägde rum under den offentliga delen av den amerikanska biskopskonferensens höstmöte. Allt detta framstår som en symbolisk sammanfattning av de meningsskiljaktigheter som just nu råder bland den katolska kyrkans biskopar i USA. Sedan början av veckan sammanträder de på ett hotell i Baltimore.

I närheten av konferensen rasar under tiden den katolska högerorganisationen Church Militants talare mot liberalismen inom kyrkan och kallar påven Franciskus ”en skam”. De som blivit offer för övergrepp kritiserar å sin sida att biskopskonferensen inte i första hand ägnar sig åt att bearbeta denna skandal som har lämnat djupa spår i hela kyrkan.

Och i en intervju med Vatican News förebrår Los Angeles tidigare biskop, kardinal Roger Mahoney, den konservativa majoriteten bland de amerikanska biskoparna. Den åttiofemårige numera pensionerade biskopen menar att biskopskonferensens så omtalade lärdokument om eukaristin (Eukaristins hemlighet i kyrkans liv) är en ”fullkomligt överflödig” skrivbordsprodukt. ”Ingen kommer att läsa den”, menade kardinal Mahoney i intervjun.

Mot den bakgrunden framstår nuntiens framförande mest som en from förhoppning, när han uppmanade de församlade biskoparna att överbrygga splittringen dem emellan. Kyrkan måste ”otvetydigt ställa sig på livets sida”, sade Pierre i onsdags. Han anspelade därigenom på USA:s katolske president, Joe Biden, som ställt sig bakom Högsta domstolens domslut i fallet Roe vs. Wade från 1973, där man fastslog att abort är en privatsak. Till skillnad från den öppna kulturkamp som vissa av de amerikanska biskoparna bedriver förordade det påvliga sändebudet Pierre en synodal ansats. Han menade att när det kommer till aborter vore det bättre att ”försöka förstå varför människor vill avsluta graviditeter”; det handlar om att frilägga rötterna till ”de beslut som går emot livet”.

Biskopskonferensens ordförande, ärkebiskop Gómez, undvek demonstrativt begreppet synodalitet i sitt anförande. I stället beklagade han hur USA blir alltmer sekulärt, vilket enligt honom innebär ett sammanbrott för ”Amerikas historia” som grundar sig på kristendomen. Gómez menade vidare att eukaristi-dokumentet är ”väsentligt”: sakramentet är ”en dörr till den kärlekens civilisation som vill skapa”.

Ett av det omtalade eukaristi-dokumentets syften var att kunna förvägra president Joe Biden och andra katolska politiker att ta emot eukaristin, på grund av de inte delar kyrkans syn på abort. Påven Franciskus har på olika sätt tydliggjort att han inte delar ärkebiskop Gómez syn på saken. Enligt Biden kallade påven honom för en god katolik när han nyligen besökte Franciskus och påven menade dessutom att han inte såg några hinder för Biden att ta emot kommunionen.

Det utkast av eukaristi-dokumentet som slutligen publicerades visade sig vara betydligt mildrad och formulerad på ett sådant sätt att det troligtvis inte kommer att leda till vidare konflikter. Till mångas besvikelse valde biskoparna att inte vända sig till landets politiker eller att ge sig in i frågor av mer politiskt slag. Däremot betonade biskopskonferensen att när de troende tar emot eukaristin är det en uppmaning till förändring, att bli mer lik Kristus, vilket av vissa tolkas som en indirekt uppmaning till president Biden.

Kathpress 2021-11-17

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Först gav de ena sitt tydliga bifall till den påvlige nuntien Christophe Pierre. Sedan fick biskopskonferensens ordförande José Gómez ta emot stående ovationer från de andra. Vissa av de församlade biskoparna applåderade efter båda av dessa tal som ägde rum under den offentliga delen av den amerikanska biskopskonferensens höstmöte. Allt detta framstår som en symbolisk sammanfattning av de meningsskiljaktigheter som just nu råder bland den katolska kyrkans biskopar i USA. Sedan början av veckan sammanträder de på ett hotell i Baltimore.

I närheten av konferensen rasar under tiden den katolska högerorganisationen Church Militants talare mot liberalismen inom kyrkan och kallar påven Franciskus ”en skam”. De som blivit offer för övergrepp kritiserar å sin sida att biskopskonferensen inte i första hand ägnar sig åt att bearbeta denna skandal som har lämnat djupa spår i hela kyrkan.

Och i en intervju med Vatican News förebrår Los Angeles tidigare biskop, kardinal Roger Mahoney, den konservativa majoriteten bland de amerikanska biskoparna. Den åttiofemårige numera pensionerade biskopen menar att biskopskonferensens så omtalade lärdokument om eukaristin (Eukaristins hemlighet i kyrkans liv) är en ”fullkomligt överflödig” skrivbordsprodukt. ”Ingen kommer att läsa den”, menade kardinal Mahoney i intervjun.

Mot den bakgrunden framstår nuntiens framförande mest som en from förhoppning, när han uppmanade de församlade biskoparna att överbrygga splittringen dem emellan. Kyrkan måste ”otvetydigt ställa sig på livets sida”, sade Pierre i onsdags. Han anspelade därigenom på USA:s katolske president, Joe Biden, som ställt sig bakom Högsta domstolens domslut i fallet Roe vs. Wade från 1973, där man fastslog att abort är en privatsak. Till skillnad från den öppna kulturkamp som vissa av de amerikanska biskoparna bedriver förordade det påvliga sändebudet Pierre en synodal ansats. Han menade att när det kommer till aborter vore det bättre att ”försöka förstå varför människor vill avsluta graviditeter”; det handlar om att frilägga rötterna till ”de beslut som går emot livet”.

Biskopskonferensens ordförande, ärkebiskop Gómez, undvek demonstrativt begreppet synodalitet i sitt anförande. I stället beklagade han hur USA blir alltmer sekulärt, vilket enligt honom innebär ett sammanbrott för ”Amerikas historia” som grundar sig på kristendomen. Gómez menade vidare att eukaristi-dokumentet är ”väsentligt”: sakramentet är ”en dörr till den kärlekens civilisation som vill skapa”.

Ett av det omtalade eukaristi-dokumentets syften var att kunna förvägra president Joe Biden och andra katolska politiker att ta emot eukaristin, på grund av de inte delar kyrkans syn på abort. Påven Franciskus har på olika sätt tydliggjort att han inte delar ärkebiskop Gómez syn på saken. Enligt Biden kallade påven honom för en god katolik när han nyligen besökte Franciskus och påven menade dessutom att han inte såg några hinder för Biden att ta emot kommunionen.

Det utkast av eukaristi-dokumentet som slutligen publicerades visade sig vara betydligt mildrad och formulerad på ett sådant sätt att det troligtvis inte kommer att leda till vidare konflikter. Till mångas besvikelse valde biskoparna att inte vända sig till landets politiker eller att ge sig in i frågor av mer politiskt slag. Däremot betonade biskopskonferensen att när de troende tar emot eukaristin är det en uppmaning till förändring, att bli mer lik Kristus, vilket av vissa tolkas som en indirekt uppmaning till president Biden.

Kathpress 2021-11-17

Detta är en nyhetstext.