Påven välsignar homosexuell katolik brevledes

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I ett brev till Michael O’Loughlin, en katolsk journalist verksam i USA, uttryckte påven Franciskus nyligen sin solidaritet med de själasörjare som engagerar sig för hiv-smittade homosexuella. Samtidigt välsignade han O’Loughlin som är öppet homosexuell och arbetar för jesuiternas tidskrift America. I samband med att den amerikanska biskopskonferensen påbörjade sitt höstmöte publicerade New York Times ett gästbidrag av O’Loughlin där han skildrar bakgrundshistorien till det oväntade svarsbrevet.

O’Loughlin berättar att han har skrivit en bok som baserar sig på de samtal han har haft med ordenssystrar, präster och andra katoliker som har vårdat hiv-smittade. Denna bok skickade han till påven Franciskus och bifogade även ett personligt brev där han beskrev de svårigheter som han själv har upplevt i sitt arbete som katolsk journalist och homosexuell.

Även om han ofta har känt sig malplacerad och utstött skriver O’Loughlin likväl att han har förblivit kyrkan trogen främst för att eukaristin har skänkt en sådan tröst. ”Ingen annanstans har jag hittat något liknande.” Nu tillkommer påvens välsignelse i ett brev skrivet på spanska som Franciskus skickade till honom via nuntien (påvligt sändebud, chef för Vatikanens ambassader) i Washington.

I brevet tackar Franciskus O’Loughlin för att han har skildrat dessa människors insatser, vilka har inspirerats av Guds nåd, snarare än att sprida ”likgiltighet, konflikter och fördömanden”. ”Jag ber Fadern att välsigna dig och Jungfru Maria att vaka över dig”, avslutar Franciskus sitt brev. ”Och glöm inte att be för mig.”

I centrum för de amerikanska biskoparnas höstkonferens står ett lärodokument om eukaristin. Ursprungligen försökte vissa biskopar använda dokument som ett sätt att stänga ute USA:s president Joe Biden och andra katoliker från eukaristin, eftersom de avviker från kyrkans syn i abortfrågan.

För bara några veckor sedan tog påven Franciskus emot representanthusets katolska talman Nancy Pelosi. Han förklarade då med stor tydlighet att han vill att eukaristin ska förstås som ett uttryck för Guds nåd och inte som en belöning.

Kathpress 2021-11-16

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I ett brev till Michael O’Loughlin, en katolsk journalist verksam i USA, uttryckte påven Franciskus nyligen sin solidaritet med de själasörjare som engagerar sig för hiv-smittade homosexuella. Samtidigt välsignade han O’Loughlin som är öppet homosexuell och arbetar för jesuiternas tidskrift America. I samband med att den amerikanska biskopskonferensen påbörjade sitt höstmöte publicerade New York Times ett gästbidrag av O’Loughlin där han skildrar bakgrundshistorien till det oväntade svarsbrevet.

O’Loughlin berättar att han har skrivit en bok som baserar sig på de samtal han har haft med ordenssystrar, präster och andra katoliker som har vårdat hiv-smittade. Denna bok skickade han till påven Franciskus och bifogade även ett personligt brev där han beskrev de svårigheter som han själv har upplevt i sitt arbete som katolsk journalist och homosexuell.

Även om han ofta har känt sig malplacerad och utstött skriver O’Loughlin likväl att han har förblivit kyrkan trogen främst för att eukaristin har skänkt en sådan tröst. ”Ingen annanstans har jag hittat något liknande.” Nu tillkommer påvens välsignelse i ett brev skrivet på spanska som Franciskus skickade till honom via nuntien (påvligt sändebud, chef för Vatikanens ambassader) i Washington.

I brevet tackar Franciskus O’Loughlin för att han har skildrat dessa människors insatser, vilka har inspirerats av Guds nåd, snarare än att sprida ”likgiltighet, konflikter och fördömanden”. ”Jag ber Fadern att välsigna dig och Jungfru Maria att vaka över dig”, avslutar Franciskus sitt brev. ”Och glöm inte att be för mig.”

I centrum för de amerikanska biskoparnas höstkonferens står ett lärodokument om eukaristin. Ursprungligen försökte vissa biskopar använda dokument som ett sätt att stänga ute USA:s president Joe Biden och andra katoliker från eukaristin, eftersom de avviker från kyrkans syn i abortfrågan.

För bara några veckor sedan tog påven Franciskus emot representanthusets katolska talman Nancy Pelosi. Han förklarade då med stor tydlighet att han vill att eukaristin ska förstås som ett uttryck för Guds nåd och inte som en belöning.

Kathpress 2021-11-16

Detta är en nyhetstext.