Ny lagstiftning mot hbtqi-rörelsen i Ghana

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den franska tidningen La Croix rapporterar att den katolska biskopskonferensen i Ghana på nytt har framfört sitt stöd för den kontroversiella lag som är tänkt att kriminalisera både homosexuella handlingar och spridandet av homosexualitet i landet.

Den 11 november påbörjade Ghanas parlament diskutera den nya lagen som fått stort stöd bland landets religiösa ledare. La Croix citerar ett uttalande från pastor Abraham Ofori Kuragu, medlem i de ghananska pingstkyrkornas råd, där han förklarar att det som hbtqi+-rörelsen ägnar sig åt utgör ett allvarligt hot mot den ghananska kulturen och dess värderingar. Pastor Kuragu förklarade vidare att lagen är till för att beskydda landets barn från hbtqi+-rörelsens farliga aktiviteter.

Ghanas katolska biskopskonferens förklarade i ett uttalande att man stöder lagen precis som förr, i likhet med landets övriga religiösa samfund. Man uppmanade även alla ghananer att ge sitt stöd så att lagen ska kunna träda i kraft. Även ledarna för de traditionella folkgrupperna i regionerna Wa och Jirapa stöder lagen på samma sätt som områdets muslimer, förklarade biskoparna.

Sedan 1960 har det varit brottsligt att begå homosexuella handlingar i Ghana, vilka benämns som ”onaturliga köttsliga relationer” och straffen kan uppgå till tre år i fängelse. Anledningen till att den nya lagen har tagits upp till diskussion beror på att olika hbtqi-grupper har blivit mer aktiva i landet. Den nya lagen kommer att vara mycket långtgående. Den kommer att göra det till en plikt att rapportera homosexuella handlingar och den som sprider information rörande hbtqi-frågor, stöder eller finansierar sådana kommer att kunna få ett fängelsestraff.

Red. 2021-11-15

Detta är ett referat av en nyhetstext från La Croix. Originalet återfinns i sin helhet här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den franska tidningen La Croix rapporterar att den katolska biskopskonferensen i Ghana på nytt har framfört sitt stöd för den kontroversiella lag som är tänkt att kriminalisera både homosexuella handlingar och spridandet av homosexualitet i landet.

Den 11 november påbörjade Ghanas parlament diskutera den nya lagen som fått stort stöd bland landets religiösa ledare. La Croix citerar ett uttalande från pastor Abraham Ofori Kuragu, medlem i de ghananska pingstkyrkornas råd, där han förklarar att det som hbtqi+-rörelsen ägnar sig åt utgör ett allvarligt hot mot den ghananska kulturen och dess värderingar. Pastor Kuragu förklarade vidare att lagen är till för att beskydda landets barn från hbtqi+-rörelsens farliga aktiviteter.

Ghanas katolska biskopskonferens förklarade i ett uttalande att man stöder lagen precis som förr, i likhet med landets övriga religiösa samfund. Man uppmanade även alla ghananer att ge sitt stöd så att lagen ska kunna träda i kraft. Även ledarna för de traditionella folkgrupperna i regionerna Wa och Jirapa stöder lagen på samma sätt som områdets muslimer, förklarade biskoparna.

Sedan 1960 har det varit brottsligt att begå homosexuella handlingar i Ghana, vilka benämns som ”onaturliga köttsliga relationer” och straffen kan uppgå till tre år i fängelse. Anledningen till att den nya lagen har tagits upp till diskussion beror på att olika hbtqi-grupper har blivit mer aktiva i landet. Den nya lagen kommer att vara mycket långtgående. Den kommer att göra det till en plikt att rapportera homosexuella handlingar och den som sprider information rörande hbtqi-frågor, stöder eller finansierar sådana kommer att kunna få ett fängelsestraff.

Red. 2021-11-15

Detta är ett referat av en nyhetstext från La Croix. Originalet återfinns i sin helhet här