Statssekreterare Parolin på besök i Monaco

För första gången har en statssekreterare från Heliga stolen besökt furstendömet Monaco. Kardinal Pietro Parolin begav sig till Klippan för ett officiellt besök 17 till 19 juli 2021, för att markera 40-årsdagen av en överenskommelse som hade undertecknats av de båda staterna.

Det dokument som utarbetades år 1981 av Johannes Paulus II förlänar stiftet Monaco rangen av ärkestift och reserverar utnämnandet av ärkebiskop exklusivt för påven och inte längre den regerande fursten.

Besöket av Heliga stolens statssekreterare kom även till stånd för att uppmuntra denna lilla monegaska kyrka, som är kosmopolitiskt och har medlemmar från alla sociala skikt. Den utgör en verklig sammanhållande faktor i det monegaskiska samhället och dess institutioner, då katolicismen är statsreligion i furstendömet.

Ers eminens, varför är det viktigt att med ert besök betona de nära bandet mellan Heliga stolen och furstendömet Monaco, på 40-årsdagen av överenskommelsen?

Jag blev mycket hedrad av inbjudan från de monegaskiska myndigheterna och från fursten, då jag tycker att det är viktigt att uppmärksamma denna årsdag påminner om då Monacos stift upphöjdes till ärkestift. Den visar på de goda relationerna mellan furstendömet och Heliga stolen och den respekt och uppskattning som visades av den helige Johannes Paulus II, som på sin tid utarbetade detta dokument.

Jag vill också understryka det faktum att kyrkan i Monaco växer. Trots att det territoriellt sett är en liten kyrka, är den viktig.

Utifrån Heliga stolens perspektiv, hur ser ni på detta undantag som Monaco utgör i dag i Europa, i det att staten officiellt är katolsk?

Vi betraktar detta till att börja med som ett arv från det förflutna, men även som en möjlighet. Min närvaro här innebär att man fortfarande uppskattar denna formulering, som tillåter ett mycket konstruktivt samarbete med staten i det att man urskiljer och tar hänsyn till självständighet. Samarbetet innebär även ett erkännande av religionens offentliga roll. Det är viktigt i en värld där det finns en tendens att förvisa religionen till den privata sfären och att säga att religionen inte har något att göra med samhället. Men den har något att bidra med, särskilt vad gäller principer och värderingar, och i omsorgen om de mest sårbara och de fattigaste, utan att tumma på religionsfriheten.

På vilka områden samarbetar Heliga stolen nära med furstendömet?

Främst när det gäller värdefrågor, att öka förståelsen för att de utgör det sociala och politiska livets bas. Vidare finns det samarbete på internationell nivå. Monaco har många projekt för de fattiga och sårbara – Afrika och Mellanöstern. Vi kan upprätta partnerskap och samarbete på detta område, och jag hoppas att mitt besök ska kunna få igång processen.

Påven talar gärna om perifera områden och Monaco är visserligen ett finansiellt centrum. Men det är kyrkans kallelse att vara närvarande överallt i samhället. Den monegaskiska kyrkan omfattar ett geografiskt litet område, men måste göra evangeliets värderingar gällande i samhället.

Delphine Allaire – Furstendömet Monaco

Vatican News, franska redaktionen, 2021-07-18

Detta är en nyhetstext, vars originalversion finns via länken här