Slovakiens herdar förbereder sin hjord på påvens besök

I ett pastoralt brev som publicerades söndagen den 18 juli 2021 sänder biskoparna en inbjudan till landets katoliker att förbereda sig andligen för påvebesöket. Franciskus’ pastorala besök äger rum efter den mässa som han firar för att avsluta Internationella eukaristiska kongressen i Budapest den 12 september.

Sedan den helige Johannes Paulus besök för 18 år sedan – senaste gången en biskop av Rom besökte detta land – har Slovakien genomgått ett generationsskifte och en snabb förändring av samhället, konstaterar biskoparna. När nu Franciskus’ ankomst närmar sig, kommer de med en omfattande reflexion över sitt land: ”Vad präglar egentligen Slovakien av idag? Vad önskar vi för framtiden?”

Och de framför några iakttagelser att reflektera över: ”Vi är ett land som med rätta är stolt över sina kristna rötter, tack vare de heliga Kyrillos och Methodios. Ett land som verkligen förbinder västerland med österland i den katolska latinska och bysantinska gemenskapen. De som först förkunnade tron, de som skapade ett skriftspråk, missionärerna, martyrerna, dissidenterna . . . allt detta hör även till kyrkan i Slovakien, och till det slovakiska folket. Vår historia skulle inte vara den samma utan den katolska kyrkan.

Detta påminde den heliga Johannes Paulus II oss om vid sina besök hos oss. Samtidigt”, fortsätter biskoparna, ”är vi ett land där den ortodoxa kyrkan och de kyrkosamfund som föddes ur reformationen också har sin plats och sin andliga roll. Vi är ett land där den andliga traditionen även omfattar en gammal judisk gemenskap, där en sekulariserad och ickekonfessionell del av samhället har utvecklats, som söker dela med sig av sitt intresse för det allmänna för alla medborgares bästa. Den heliga fadern Franciskus kommer att vända sig till alla dessa samfund och gemenskaper.”

Biskoparna föreslår de troende flera sätt att fördjupa förståelsen av påve Franciskus undervisning, med särskild uppmärksamhet vid det apostoliska brevet Patris corde. De understryker även jungfru Marias roll, Slovakiens skyddspatron, som i folklig andlig tradition kallas ”de sju smärtornas Moder” och som särskilt firas under nationaldagen den 15 september med en traditionell vallfart, detta år i påvens närvaro.

Ivrig väntan på Påven, ”Petrus av idag”

”Låt oss ta emot honom i glädje”, uppmanar biskoparna, när mindre än 2 månader återstår till påvens besök, ”men också med stor uppmärksamhet vid hans ord, med den andliga öppenhet som är vår plikt mot den heliga Fadern. Inte bara därför att han är en älskad påve, utan också därför att han är Petrus av idag. Den klippa på vilken Kristus byggde sin kyrka, som inte besegras av helvetets portar. För i den långa raden av Petri efterträdare är det han som idag fullgör uppdraget att ’styrka sina bröder ’ (jfr Luk. 22:32). Vi behöver denna styrka och denna fördjupning av tron. Låt oss inte stanna vid det ytliga”, uppmanar de.

”Måtte den helige Fadern hjälpa oss att inte bara lägga åt sidan utan även upphöra med alla oförnuftiga dispyter. Må han ge oss styrka att övervinna vår oro och att förenas, alla i samhället. Må han förena oss med varandra, men också och särskilt i uppmärksamheten vid den ende och treenige Gud – Fader, Son och helig Ande – och vid evangeliets värderingar, vid det glada budskapet som tillhör och bör nå ut till alla människor”, avslutas det pastorala brevet.

Utöver detta dokument presenterar biskopskonferensen på sin hemsida en serie med gemensamma böneintentioner, som sönderfaller i tre grupper: ”för påve, som tecken på gemenskap med den helige Fadern”, ”för kyrkan i Slovakien, som ett tecken på ansvarstagande för vårt land”, och ”för världen, som ett tecken på solidaritet genom evangeliet”.

Vatican News franska redaktionen 2021-07-19

Detta är en nyhetstext.