Kritik mot att judar har besökt Tempelberget

Judiska besök på Tempelberget i Jerusalem har rönt skarp kritik från arabiska länder. Det egyptiska utrikesministeriet talar om israeliska övergrepp mot heliga platser, på arabiska Haram al-Scharif, där muslimernas Klippdom och Al Aqsa-moskén står. Det handlar om en muslimsk böneplats, och Israel bär ansvaret för att skydda de bedjande och upprätthålla säkerhet och stabilitet.

Jerusalems grekisk-ortodoxe patriark, Theophilos III, har enligt jordanska uppgifter förklarat, att Haram al-Scharif exklusivt tillhör muslimerna. Ett angrepp mot platsen i fråga eller mot deras rätt att be där är ett angrepp mot den internationellt garanterade religionsfriheten.

En medlem av Israels Knesset (riksdag), Mansour Abbas, ledare för det konservativa arabiska Raam-partiet, uppmanar muslimer att besöka de heliga platserna, för att stärka deras muslimska identitet. Abbas har betonat, att Al Aqsa-moskén och hela Tempelbergsområdet uteslutande tillhör muslimerna.

Även det jordanska utrikesdepartementet har protesterat mot att israeliska judiska besökare har släppts in på platsen. Detta ses som ett brott mot ett historiskt och juridiskt status quo, mot Israels förpliktelser i sin egenskap av ockupationsmakt över Östra Jerusalem, så enligt ministeriets talesperson.

Kritik har också kommit från palestinska myndigheter, som betecknar det skedda som en farlig israelisk eskalering. President Mahmoud Abbas betecknar besöken av judar som ett allvarligt hot mot säkerheten och stabiliteten på platsen.

Enligt israeliska uppgifter besöktes Tempelberget i söndags av knappt 1 700 judar. Det kom därvid till sammanstötningar mellan palestinier och israelisk polis. Fem palestinier greps, och åtskilliga blev lätt skadade. Judar firade i söndags högtiden Tisha be-Av, en faste- och sorgedag med anledning av att Jerusalems tempel förstördes första gången av babylonierna år 586 f.Kr. och sedan av romarna år 70 e.Kr. Tusentals bad i stället vid Tempelbergets fot vid Västra muren.

I måndags kväll inleddes muslimernas offerfest Eid al-Adha, en av deras viktigaste fester, som erinrar om att Abraham var beredd att lyda Guds befallning att offra son ende son.

Tempelberget är en viktig helig plats för judar, muslimer och kristna. Fram till det att romarna förstörde Jerusalem är 70 e.Kr., stod det judiska templet här och var Israels centrala helgedom. Talrika bibliska traditioner förknippas med platsen, så till exempel Adams och Evas skapelse, offret av Isak [Ismael enligt muslimsk tradition] och, likaledes enligt muslimsk tradition, Muhammeds resa till himlen. Nationalistiska israelers besök på platsen liksom judiska krav på rätten att be där har i det förgångna upprepade gånger gett upphov till våldsamma palestinska protester.

Kathpress 2021-07-19

Detta är en nyhetstext.