Stiftet Pyongyang tillägnas Vår Fru av Fatima

Inför Jungfru Marie upptagning kungjorde kardinalen och ärkebiskopen av Seoul Andrew Soo-jung Yeom, som också är apostolisk administrator för stiftet Pyongyang, att det nordkoreanska stiftet ska dedikeras till Vår Fru av Fatima i samband med högtiden den 15 augusti. Det skriver Vatican News. Ceremonin hålls i Myeongdongkatedralen i Seoul.

2020 är ett märkesår på Koreahalvön, då det är 75 år sedan Koreas frigörelse från Japan, och 70 år sedan Koreakriget bröt ut. Kardinalen hoppas att syskonfolken på halvön i framtiden ska kunna fira Jungfru Marie upptagning tillsammans.

Koreakriget har inneburit stora svårigheter för de kristna på Koreahalvön, inte minst i Nordkorea. Kyrkor och kloster stängdes, och präster, ordensvigda och troende fängslades och dödades. Kardinalen nämnde särskilt biskop Francis Borgia Hong Yong-ho, för vilken det pågår en saligförklaringsutredning. Biskop Yong-ho togs till fånga och försvann tillsammans med 80 andra präster och lekfolk. I nuläget kan inga präster i Nordkorea utöva sitt ämbete, och kardinalen menar att “vi behöver Guds särskilda nåd för att ändra denna sorgliga verklighet.”

Det är därför nödvändigt att ceremonin sker i det fria Sydkorea, och kardinal Yeom pekar på den “andliga enhet” som råder mellan stiftet Pyongyang och ärkestiftet Seoul. Kardinalen har bett påven Franciskus om välsignelse, och påven har lovat “en särskild bön om den heliga jungfruns beskydd” på dedikeringsdagen.

Katolska kyrkan har varit aktiv i många fredsbyggande aktiviteter, men relationerna mellan nord och syd på halvön är fortfarande ansträngda. Den pågående pandemin har ökat de ideologiska motsättningarna och klyftorna mellan samhällsklasser och generationer. “Jag tror vår mest akuta uppgift idag är att återställa den gemenskap alla kan uppgå och samexistera i,” sade kardinalen men tillade att detta kan uppnås först då alla är övertygade om att varje människa är Guds avbild. Kardinal Yeom efterfrågar en dialog baserad på tillit snarare än styrka.

Han avslutade med att ber för “en värld som flödar över av kärlek och fred”, och att Guds nåd är med alla de som drabbats av lidande kopplat till covid-19.

Red. 2020-08-14

Källa: Vatican News

Detta är ett nyhetsreferat, gjort av Signums medarbetare