Stigande antal elever i katolska skolor i Frankrike

De katolska skolorna i Frankrike noterar en fortsatt ökning av antalet elever. Till det nya skolåret har omkring 12 000 fler elever antagits jämfört med förra året, både pojkar och flickor, uppger generalsekreteraren för det franska katolska skolväsendet Eric de Labarre till radiostationen Europa 1 på tisdagen 4/10. Vid de katolska skolorna i Frankrike undervisas omkring två miljoner elever.

Enligt uppgifter från Labarre måste 30 000 – 40 000 ansökningar avvisas på grund av bristande kapacitet.

På grund av statligt påbjudna sparkrav för det kommande året är en utbyggnad av antagningskapaciteten inte möjlig.

Kathpress