Stockholms katolska stift: Inga offentliga gudstjänster

Med anledning av regeringens bestämmelser om att inga sammankomster med fler än 8 personer ska äga rum framöver har Stockholms katolska stift häromdagen kommit med ett utlåtande där det bland annat heter: ”Stockholms katolska stift tvingas därför att från och med den 24 november ställa in alla offentliga gudstjänster tills vidare.” Läs hela uttalandet via länken här

Undantaget från denna regel är att jordfästningar, det vill säga begravningsgudstjänster, får hållas med maximalt 20 deltagare.

Det är fortsatt fullt möjligt att på internet streama gudstjänster som firas med sammanlagt högst 8 personer.

Red. 2020-11-23