Kardinal Arborelius: Inga gudstjänster med fler än 8 personer!

Biskopen i Stockholms katolska stift, kardinal Anders Arborelius, vänder sig i kväll, måndagen den 23 november, i ett brev till Sveriges katoliker med ett mycket tydligt formulerat besked om att inga katolska gudstjänster med fler än 8 deltagare får firas i Sverige från och med i morgon, tisdag den 24 november. Mindre grupper, med färre än sammanlagt 8 deltagare, får dock även fortsättningsvis samlas för gudstjänster och undervisning. Maxgränsen på 8 personer gäller även för dop och vigslar. Vid begravningsgudstjänster får dock upp till 20 personer delta. Bakom kardinalens beslut står den oroande utvecklingen av coronapandemin liksom de anvisningar och beslut som under de senaste dagarna har kommit från regeringen och landets länsstyrelser.

I sitt brev skriver kardinalen vidare att detta hör till det mest smärtsamma som han varit med om som biskop, och han beskriver det som ett hårt slag och en stor sorg. Samtidigt skriver han att vi måste göra allt vi kan för att hindra smittan att sprida sig ytterligare. Han uppmanar också till förbön för alla sjuka och deras anhöriga, för dem som arbetar inom vården och för dem som lider av isolering.

Läs hela brevet från kardinal Anders Arborelius via denna länk:

https://www.katolskakyrkan.se/aktuellt/stiftsnyheter/2020/kardinal-arborelius-angaende-den-nya-maxbegrasningen

Red. 23-11-2020, klockan 20:25.