Största möjliga frihet

Att följa argumenten till vägs ände är sällan eller aldrig av ondo. Det är sånt vi har filosofer till att hjälpa oss med. I en tänkvärd kolumn i Svenska Dagbladet skriver filosofen Roland Poirier Martinsson om skilsmässor på gott och ont. På den gamla goda/onda tiden, när skilsmässor var i det närmaste socialt och ekonomiskt omöjliga, kunde våld och förtryck fortgå bak stängda dörrar. Nu när skilsmässor är ett naturligt och i det närmaste ofrånkomligt inslag i varje normal människas liv, ställs den vuxna individen i centrum på gemenskapens och barnens bekostnad. Men gemenskapen är och bör vara starkare än individen. ”Att frivilligt ge upp sin frihet för ett högre syfte är […] en beprövad väg till meningsfullhet”, skriver Poirier Martinsson klokt. Och, kunde man tillägga, just det sätt på vilket människan uppnår den största möjliga friheten.

Filosofen frågar avslutningsvis om vi nått dithän i Sverige att äktenskapet som institution kommer att ifrågasättas helt – och kanske avskaffas. Det sista argumentet för att ingå äktenskap tycks vara att det är så bra när man skiljer sig, vilket min samlevnadskunskapslärare på gymnasiet (prästfru i Svenska kyrkan, senare präst) allvarligt hävdade som huvudargument.

Är det kanske så att vi nu nått till ett högre stadium i moderniteten i den svenska modellen? Modernitetens samhälle bygger, sägs det, på uppbrott från nära och komplicerade relationer i bysamhällen med ekonomi och sociala länkar som var tätt sammanflätade inte minst med religionens och hymens band. I stället skapades industristäder, där anonymitet och utbytbarhet möjliggjort individens frihet i och genom välfärdsproduktionen. Religionens roll har därmed avtagit i Sverige och en del andra europeiska länder. Är det nu dags för äktenskapets utfasning? Skulle människor därigenom bli lyckligare? Nej, snarare skulle vi då missa en möjlighet att uppnå verklig frihet.

Sverige och andra delar av Europa är undantag. På de flesta håll i världen minskar inte religionens roll, lär oss sociologerna. På många håll ökar den i det moderna samhället. På de flesta håll ses äktenskapsgemenskapen som något som skapar välfärd för alla, inte som ett nödvändigt ont. Religion och äktenskap skapar goda gemenskaper och ger trygga individer. Så gör också staten. Vad som behövs är en hälsosam balans mellan dessa och andra institutioner i (civil)samhället. No man is an island.

Kjell Blückert

https://www.svd.se/opinion/ledarsidan/vill-de-avskaffa-aktenskapet-helt_6985137.svd

 

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Att följa argumenten till vägs ände är sällan eller aldrig av ondo. Det är sånt vi har filosofer till att hjälpa oss med. I en tänkvärd kolumn i Svenska Dagbladet skriver filosofen Roland Poirier Martinsson om skilsmässor på gott och ont. På den gamla goda/onda tiden, när skilsmässor var i det närmaste socialt och ekonomiskt omöjliga, kunde våld och förtryck fortgå bak stängda dörrar. Nu när skilsmässor är ett naturligt och i det närmaste ofrånkomligt inslag i varje normal människas liv, ställs den vuxna individen i centrum på gemenskapens och barnens bekostnad. Men gemenskapen är och bör vara starkare än individen. ”Att frivilligt ge upp sin frihet för ett högre syfte är […] en beprövad väg till meningsfullhet”, skriver Poirier Martinsson klokt. Och, kunde man tillägga, just det sätt på vilket människan uppnår den största möjliga friheten.

Filosofen frågar avslutningsvis om vi nått dithän i Sverige att äktenskapet som institution kommer att ifrågasättas helt – och kanske avskaffas. Det sista argumentet för att ingå äktenskap tycks vara att det är så bra när man skiljer sig, vilket min samlevnadskunskapslärare på gymnasiet (prästfru i Svenska kyrkan, senare präst) allvarligt hävdade som huvudargument.

Är det kanske så att vi nu nått till ett högre stadium i moderniteten i den svenska modellen? Modernitetens samhälle bygger, sägs det, på uppbrott från nära och komplicerade relationer i bysamhällen med ekonomi och sociala länkar som var tätt sammanflätade inte minst med religionens och hymens band. I stället skapades industristäder, där anonymitet och utbytbarhet möjliggjort individens frihet i och genom välfärdsproduktionen. Religionens roll har därmed avtagit i Sverige och en del andra europeiska länder. Är det nu dags för äktenskapets utfasning? Skulle människor därigenom bli lyckligare? Nej, snarare skulle vi då missa en möjlighet att uppnå verklig frihet.

Sverige och andra delar av Europa är undantag. På de flesta håll i världen minskar inte religionens roll, lär oss sociologerna. På många håll ökar den i det moderna samhället. På de flesta håll ses äktenskapsgemenskapen som något som skapar välfärd för alla, inte som ett nödvändigt ont. Religion och äktenskap skapar goda gemenskaper och ger trygga individer. Så gör också staten. Vad som behövs är en hälsosam balans mellan dessa och andra institutioner i (civil)samhället. No man is an island.

Kjell Blückert

https://www.svd.se/opinion/ledarsidan/vill-de-avskaffa-aktenskapet-helt_6985137.svd