Studentlivet i Vilnius – intervju med diakon Eugenijus Puzynia

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

av FREDRIK HEIDING i samtal med diakon EUGENIJUS PUZYNIA
Påven Franciskus besöker Litauen den 22–23 september. Signum har inför detta besök fått tillfälle att intervjua jesuiten Eugenijus Puzynia. Han är 33 år gammal och diakonvigdes i april i år. Han är bland annat verksam som kaplan vid Vilnius-universitet och har mycket kontakt med studenter. Eugenijus har fått sin utbildning inom Jesuitorden i Lituaen, Paris och Rom. Innan inträdet i Jesuitorden utbildade han sig inom musik; till kyrkomusiker och kördirigent.

Lyssna till intervjun genom att klicka till vänster i den grå-svarta rektangeln nedan [listen to the interview, by clicking to the left in the rectangular below]

 

Sammanfattning av intervjun

Intervjun genomfördes i våras i jesuitkommuniteten i Vilnius. Eugenijus berättar först om sin utbildning i Vilnius till kyrkomusiker och dirigent. Efter novitiatet (inskolningen) hos jesuiterna i Litauen följde tre års filosofistudier i Paris. Sedan blev det en tvåårig praktikperiod vid jesuiternas skola i Kaunas. Därefter genomförde Eugenijus teologistudier i Rom och Paris.

Vilnius-universitet, där Eugenijus är verksam, har ca 20 000 studenter. Här har han gett reträtter utifrån Ignatius av Loyalas andliga övningar. Detta var ett tillfälle för en grupp studenter att fördjupa sin kristna tro. Eugenijus undervisar inom fakulteten för kommunikation. Några kurser tar upp etiska frågeställningar om exempelvis yttrandefrihetens möjligheter och gränser. I kurserna behandlas frågan hur kristna värderingar förhåller sig till sekulära. Man har haft seminarier om konst och religion, där diskussionen till exempel har handlat om hur religiösa gestalter används i konst och reklam.

På frågan hur den katolska kyrkan kan bidra till att den yngre generationen stannar i landet, svarar Eugenijus att det är viktigt att bygga upp en gemenskap i studentkretsen. Att ta initiativ av olika slag som bygger upp nätverk med studenter som känner varandra på ett personlig plan och som engagerar sig lokalt.

Eugenijus tror att påven Franciskus besök kommer att betyda mycket. I synnerhet påvens budskap om glädje, fred, tro och social rättvisa är viktigt. 

Bakgrund

I dag omfattar befolkningen i Lituaen knappt 2,9 miljoner invånare, att jämföra med 3,7 miljoner invånare 1989. En betydande del av medborgarna har utvandrat till USA och olika europeiska länder. Västvärlden har lockat inte minst den yngre generationen att lämna landet när så blev möjligt efter murens fall 1989.

Enligt en demografisk studie från 2011 tillhör drygt 77 procent av befolkningen den katolska kyrkan. Drygt 4 procent hör till den ortodoxa kyrkofamiljen. Dessutom utgör några andra samfund små minoriteter. 6 procent anger att de saknar religiös tillhörighet. Enligt en nyligen genomförd sociologisk studie bland unga vuxna i Europa uppger 25 procent litauer i åldersgruppen 18–30 att det saknar religiös tillhörighet. I senaste numret av Signum, nr 6/2018, redogör Paulius V. Subacius i artikeln ”Liten kärna med stort skal – religiösa gemenskaper i Litauen” för den aktuella kyrkliga situationen i landet.

Mottot för påven Franciskus besök är ”Jesus Kristus är vårt hopp”.

Fredrik Heiding 2018-09-17

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

av FREDRIK HEIDING i samtal med diakon EUGENIJUS PUZYNIA
Påven Franciskus besöker Litauen den 22–23 september. Signum har inför detta besök fått tillfälle att intervjua jesuiten Eugenijus Puzynia. Han är 33 år gammal och diakonvigdes i april i år. Han är bland annat verksam som kaplan vid Vilnius-universitet och har mycket kontakt med studenter. Eugenijus har fått sin utbildning inom Jesuitorden i Lituaen, Paris och Rom. Innan inträdet i Jesuitorden utbildade han sig inom musik; till kyrkomusiker och kördirigent.

Lyssna till intervjun genom att klicka till vänster i den grå-svarta rektangeln nedan [listen to the interview, by clicking to the left in the rectangular below]

 

Sammanfattning av intervjun

Intervjun genomfördes i våras i jesuitkommuniteten i Vilnius. Eugenijus berättar först om sin utbildning i Vilnius till kyrkomusiker och dirigent. Efter novitiatet (inskolningen) hos jesuiterna i Litauen följde tre års filosofistudier i Paris. Sedan blev det en tvåårig praktikperiod vid jesuiternas skola i Kaunas. Därefter genomförde Eugenijus teologistudier i Rom och Paris.

Vilnius-universitet, där Eugenijus är verksam, har ca 20 000 studenter. Här har han gett reträtter utifrån Ignatius av Loyalas andliga övningar. Detta var ett tillfälle för en grupp studenter att fördjupa sin kristna tro. Eugenijus undervisar inom fakulteten för kommunikation. Några kurser tar upp etiska frågeställningar om exempelvis yttrandefrihetens möjligheter och gränser. I kurserna behandlas frågan hur kristna värderingar förhåller sig till sekulära. Man har haft seminarier om konst och religion, där diskussionen till exempel har handlat om hur religiösa gestalter används i konst och reklam.

På frågan hur den katolska kyrkan kan bidra till att den yngre generationen stannar i landet, svarar Eugenijus att det är viktigt att bygga upp en gemenskap i studentkretsen. Att ta initiativ av olika slag som bygger upp nätverk med studenter som känner varandra på ett personlig plan och som engagerar sig lokalt.

Eugenijus tror att påven Franciskus besök kommer att betyda mycket. I synnerhet påvens budskap om glädje, fred, tro och social rättvisa är viktigt. 

Bakgrund

I dag omfattar befolkningen i Lituaen knappt 2,9 miljoner invånare, att jämföra med 3,7 miljoner invånare 1989. En betydande del av medborgarna har utvandrat till USA och olika europeiska länder. Västvärlden har lockat inte minst den yngre generationen att lämna landet när så blev möjligt efter murens fall 1989.

Enligt en demografisk studie från 2011 tillhör drygt 77 procent av befolkningen den katolska kyrkan. Drygt 4 procent hör till den ortodoxa kyrkofamiljen. Dessutom utgör några andra samfund små minoriteter. 6 procent anger att de saknar religiös tillhörighet. Enligt en nyligen genomförd sociologisk studie bland unga vuxna i Europa uppger 25 procent litauer i åldersgruppen 18–30 att det saknar religiös tillhörighet. I senaste numret av Signum, nr 6/2018, redogör Paulius V. Subacius i artikeln ”Liten kärna med stort skal – religiösa gemenskaper i Litauen” för den aktuella kyrkliga situationen i landet.

Mottot för påven Franciskus besök är ”Jesus Kristus är vårt hopp”.

Fredrik Heiding 2018-09-17

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)