Stundar det personalförändringar i kurian?

När sommaruppehållet går mot sitt slut i Vatikanen, blir ånyo frågan om kuriereformen – och om personalförändringar – aktuell. När det gäller ledande ämbeten, har det på sistone varit anmärkningsvärt lugnt i kurian. Det gör att man kan vänta sig en våg av förändringar inom kort. I kyrkans ledning, som i alla fall inte uppvisar något uppstartsbolags åldersstruktur, har cheferna för åtskilliga avdelningar nått pensionsåldern.

Visserligen har påven Franciskus utarbetat en flexibel form för avgång från tjänster; ändå är fortfarande 75-årsdagen det kritiska datum då biskopar, chefer för myndigheter i kurian och nuntier måste lämna in sin avskedsansökan. För kardinaler i ledande ställning i Vatikanen gäller traditionellt en förlängning – fram till 80-årsdagen får de delta i ett påveval. Sedan är det slut.

Så nu står kardinal Lorenzo Baldisseri snart i tur. Den 29 september fyller han 80 år. Under sju år tjänstgjorde han som generalsekreterare för Biskopssynoden, en institution som har fått större betydelse under Franciskus. Baldisseri förefaller dock inte alltid ha gått jämna steg med påvens reformvilja. Hans efterträdare är redan utsedd: den maltesiske biskopen Mario Grech (63 år), som förra året utsågs till ställföreträdande generalsekreterare.

Även Beniamino Stella, kardinalprefekt för Kleruskongregationen, tillhör med sina 79 år, dem som bör se om sitt hus hellre idag än imorgon. Hans utnämning i september 2013 – han ersatte den tre år yngre Mauro Piacenza – var påvens första centrala utnämning av en befattningshavare. Under tiden ser Stella tillbaka på ett halvsekel i tjänst i Vatikanen, och han är ansvarig för 414 000 prästers väl och ve, över hela världen, utan att han själv ens har lett någon församling.

Det kommer att bli spännande se vad som händer Robert Sarah, när han den 15 juni överskrider tröskeln till de 75 åren. I november 2014 utnämndes Sarah av Franciskus till ledare för Gudstjänstkongregationen, men han förefaller snarare vara förbunden med andan i Benedictus XVI:s liturgi. I den kyrkliga offentligheten agerar kardinalen aktivt genom egna publikationer, föredrag och twitter. Sin grupp i Rom låter han arbeta i stort sett självständigt. I januari publicerade han kritik mot Amazonassynoden, och lät påskina att Benedictus XVI var medförfattare, vilket väckte Franciskus missnöje.

Nära pensionsåldern är den 77-årige prefekten för Kongregationen för katolsk utbildning, kardinal Giuseppe Versaldi. Franciskus utnämnde honom i mars 2015 till detta uppdrag, ett tecken på att han ville behålla honom på en hög nivå, efter avvecklingen av Ekonomiprefekturen, som han hade lett.

Även kardinal Leonardo Sandri, som i likhet med påven är bördig från Buenos Aires, fyller 77 år i november. Sedan 13 år leder han Kongregationen för kyrkorna i Orienten och paraplyorganisationen för bistånd till Mellanöstern (Roaco). Genom sin långa tid i diplomatisk tjänst och i Statssekretariatet, genom medlemskap i Biskops- och Missionskongregationerna, liksom i Latinamerikakommissionen, förfogar han över ett brett kontaktnät, och han har inblick i mycket. I januari blev han Kardinalskollegiets subdekan och skulle en dag få uppgiften att leda en konklav, som ersättare för kardinaldekanen Giovanni Battista Re, 86 år.

Till dem som länge har tjänat som kuriekardinaler hör vidare Marc Ouellet (76 år), sedan tio år chef för Biskopskongregationen och i denna egenskap ansvarig för talrika personalbeslut i kyrkan världen över. Hans förhållande till påven anses vara lojalt, men inte hjärtligt. Två månader äldre än Ouellet är kardinal Luis Ladaria. Denne spanske jesuit står sedan endast tre år i spetsen för Troskongregationen. Om han snart skulle ersättas vore det en överraskning.

Ledaren för det påvliga kulturrådet, kardinal Gianfranco Ravasi, fyller 78 år den 18 oktober. Under 13 år har han representerat Vatikanen i dialogen med konst- och kulturvärlden. Han är driftig och aktiv, och visar inga tecken på att tröttna. Likadant är det med kardinal Giuseppe Bertello, sedan nio år Vatikanens regeringschef. Som medlem av kardinalsrådet för kyrkans ledningsreform har han en ytterst viktig post.

Mindre prominenta veteraner är dekanen för den högsta äktenskapsdomstolen, Pio Vito Pinto – han kan se tillbaka på 79 levnadsår och åtta år som dekan – och kardinal Angelo Comastri, som redan år 2005 av Johannes Paulus II utsågs till ledare för Peterskyrkans byggnadshytta. Som denna kyrkas ärkepräst genomgår han, vid nära 77 års ålder, en besvärlig tid. Det pågår just undersökningar mot ämbetsverket för byggnaden, på grund av bristande transparens vid upphandlingar.

Kathpress 2020-08-27

Detta är en nyhetstext.