Polens biskopar: hbtq-personer måste respekteras

Polens biskopar katolska biskopar betonar skyldigheten att respektera homo-, bi- och transsexuella. ”Varje form av fysiskt eller verbalt våld, varje form av huliganbeteende och varje form av aggression mot hbtq-personer är oacceptabel”, skriver de i sin ”Den polska biskopskonferensens ståndpunkt i hbtq-frågan” som de fattade beslut om under fredagen vid sitt möte i Czestochowa. Samtidigt bekräftar biskoparna i det 27-sidiga dokumentet, enligt vad den katolska nyhetsbyrån KNA rapporterar, sitt avvisande av en ”genusideologi” och av införandet av ett ”tredje kön”.

”Skyldigheten att respektera personer som är kopplade till hbtq-rörelsen innebär inte att okritiskt acceptera deras åsikter”, förklarar biskoparna. Även andra delar av samhället måste respekteras, i synnerhet den religiösa. Kyrkan vänder sig till exempel mot att likställa heterosexuellas och homosexuellas rättigheter och privilegier och mot att ge ungdomar från 16 år rätten att själva välja kön.

Arbetet med dokumentet har enligt biskopskonferensen tagit ett knappt år. Det består av fyra kapitel: Mannens och kvinnas sexualitet ur kristen synvinkel, Hbtq-rörelser i ett demokratiskt samhälle, Hbtq i den katolska kyrkan samt Sexualundervisning för barn och ungdomar. Biskoparna åberopar sig i sitt dokument på påven Franciskus och på kyrkorätten. De förklarar att kyrkan är öppen för dialog med varje ”människa av god vilja” som söker sanningen. Dessutom uttalar de sig tydligt för inrättandet av rådgivningsbyråer i kyrklig regi, som kan erbjuda hjälp till människor ”som vill återfå sin sexuella hälsa och naturliga sexuella orientering”.

Kathpress 2020-08-28

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Polens biskopar katolska biskopar betonar skyldigheten att respektera homo-, bi- och transsexuella. ”Varje form av fysiskt eller verbalt våld, varje form av huliganbeteende och varje form av aggression mot hbtq-personer är oacceptabel”, skriver de i sin ”Den polska biskopskonferensens ståndpunkt i hbtq-frågan” som de fattade beslut om under fredagen vid sitt möte i Czestochowa. Samtidigt bekräftar biskoparna i det 27-sidiga dokumentet, enligt vad den katolska nyhetsbyrån KNA rapporterar, sitt avvisande av en ”genusideologi” och av införandet av ett ”tredje kön”.

”Skyldigheten att respektera personer som är kopplade till hbtq-rörelsen innebär inte att okritiskt acceptera deras åsikter”, förklarar biskoparna. Även andra delar av samhället måste respekteras, i synnerhet den religiösa. Kyrkan vänder sig till exempel mot att likställa heterosexuellas och homosexuellas rättigheter och privilegier och mot att ge ungdomar från 16 år rätten att själva välja kön.

Arbetet med dokumentet har enligt biskopskonferensen tagit ett knappt år. Det består av fyra kapitel: Mannens och kvinnas sexualitet ur kristen synvinkel, Hbtq-rörelser i ett demokratiskt samhälle, Hbtq i den katolska kyrkan samt Sexualundervisning för barn och ungdomar. Biskoparna åberopar sig i sitt dokument på påven Franciskus och på kyrkorätten. De förklarar att kyrkan är öppen för dialog med varje ”människa av god vilja” som söker sanningen. Dessutom uttalar de sig tydligt för inrättandet av rådgivningsbyråer i kyrklig regi, som kan erbjuda hjälp till människor ”som vill återfå sin sexuella hälsa och naturliga sexuella orientering”.

Kathpress 2020-08-28