Omsorg om skapelsen och om migranter hör ihop

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

På tröskeln till perioden Skapelsetid, som sträcker sig från den 1 september till Franciskusdagen den 4 oktober, påpekar kardinal Michael Czerny att det katolska uppmärksammandet av världsdagen för migranter och flyktingar infaller inom perioden, den 27 september. Därigenom påminns vi om vår plikt att lyssna till ropen från såväl jorden som från de fattiga. Det skriver Cindy Wooden på Catholic News Service och Crux.

Den ekumeniske patriarken Dimitrios utropade den 1 september till böndag för skapelsen för hela den ortodoxa gemenskapen 1989, och sedan dess har kristna gemenskaper världen över anslutit sig. Förslaget att utsträcka tiden fram till Franciskusdagen kom vid den europeiska ekumeniska gemenskapens (CEC) möte i Sibiu, Rumänien, 2007. År 2015 utropade påven Franciskus den 1 september till böndag för skapelsen för den världsvida katolska kyrkan, men katolska stift världen över har deltagit i det ekumeniska firandet även tidigare.

Kardinal Czerny sade till Catholic News Service att bland ”de som flyr finns också de som drivs från sina hem av klimatkrisen, som världen runt tar sig många olika uttryck: bränder, översvämningar, torka, stormar med mera.” Han noterade också att påven i sitt brev inför böndagen för migranter skrivit: ”För att bevara vårt gemensamma hem, måste vi hänge oss åt att säkra internationellt samarbete, global solidaritet och lokalt engagemang, utan att exkludera någon.”

Pandemin och de nedstängningar som gjorts och görs i många områden sätter ljus på hur beroende av varandra vi är. På många håll är samhället beroende av arbete som görs av människor som kommer från att andra ställen, vissa samhällsbärande yrken som ligger lågt på statusstegen utförs av säsongsarbetare och nyanlända. Dit hör vård och omsorg, matproduktion, underhåll, säkerhet och transporter. Dessa arbetare har tagits för givna, fram till nu när de inte längre kan komma.

På samma sätt har naturen, och det den ger, tagits för given till dess att mänsklig påverkan i form av exempelvis föroreningar, vårdslöst resursutnyttjande och konsumtion minskat naturens möjligheter att ge oss det vi behöver. Inte minst när det gäller matproduktion sammanfaller dessa två beroenden och brister.

Årets skapelsetid har rubriken ”Jubelår för Jorden”, och refererar till det bibliska jubelåret – en tid för rättvisa och för återställande av balans; social, ekonomisk och ekologisk.

Red. 2020-08-31

Källor:
Crux Now
Vatican News

Detta är ett referat av nyheter från en eller flera internationella källor.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

På tröskeln till perioden Skapelsetid, som sträcker sig från den 1 september till Franciskusdagen den 4 oktober, påpekar kardinal Michael Czerny att det katolska uppmärksammandet av världsdagen för migranter och flyktingar infaller inom perioden, den 27 september. Därigenom påminns vi om vår plikt att lyssna till ropen från såväl jorden som från de fattiga. Det skriver Cindy Wooden på Catholic News Service och Crux.

Den ekumeniske patriarken Dimitrios utropade den 1 september till böndag för skapelsen för hela den ortodoxa gemenskapen 1989, och sedan dess har kristna gemenskaper världen över anslutit sig. Förslaget att utsträcka tiden fram till Franciskusdagen kom vid den europeiska ekumeniska gemenskapens (CEC) möte i Sibiu, Rumänien, 2007. År 2015 utropade påven Franciskus den 1 september till böndag för skapelsen för den världsvida katolska kyrkan, men katolska stift världen över har deltagit i det ekumeniska firandet även tidigare.

Kardinal Czerny sade till Catholic News Service att bland ”de som flyr finns också de som drivs från sina hem av klimatkrisen, som världen runt tar sig många olika uttryck: bränder, översvämningar, torka, stormar med mera.” Han noterade också att påven i sitt brev inför böndagen för migranter skrivit: ”För att bevara vårt gemensamma hem, måste vi hänge oss åt att säkra internationellt samarbete, global solidaritet och lokalt engagemang, utan att exkludera någon.”

Pandemin och de nedstängningar som gjorts och görs i många områden sätter ljus på hur beroende av varandra vi är. På många håll är samhället beroende av arbete som görs av människor som kommer från att andra ställen, vissa samhällsbärande yrken som ligger lågt på statusstegen utförs av säsongsarbetare och nyanlända. Dit hör vård och omsorg, matproduktion, underhåll, säkerhet och transporter. Dessa arbetare har tagits för givna, fram till nu när de inte längre kan komma.

På samma sätt har naturen, och det den ger, tagits för given till dess att mänsklig påverkan i form av exempelvis föroreningar, vårdslöst resursutnyttjande och konsumtion minskat naturens möjligheter att ge oss det vi behöver. Inte minst när det gäller matproduktion sammanfaller dessa två beroenden och brister.

Årets skapelsetid har rubriken ”Jubelår för Jorden”, och refererar till det bibliska jubelåret – en tid för rättvisa och för återställande av balans; social, ekonomisk och ekologisk.

Red. 2020-08-31

Källor:
Crux Now
Vatican News

Detta är ett referat av nyheter från en eller flera internationella källor.