31 augusti, 2020

Filter

Datumintervall
Sedan 1940 har katolska kyrkan i Australien firat ”den sociala rättvisans söndag”. Tidigare har firandet skett sista söndagen i september, men från och med 2020 är dagen flyttad till slutet...
På tröskeln till perioden Skapelsetid, som sträcker sig från den 1 september till Franciskusdagen den 4 oktober, påpekar kardinal Michael Czerny att det katolska uppmärksammandet av världsdagen för migranter och...