Kyrkan i Australien uppmärksammar psykisk ohälsa

Sedan 1940 har katolska kyrkan i Australien firat ”den sociala rättvisans söndag”. Tidigare har firandet skett sista söndagen i september, men från och med 2020 är dagen flyttad till slutet av augusti.

Årets tema var ”psykisk ohälsa”, någonting biskoparna påpekar drabbar över samhällets hela bredd, inom alla områden och grupper. I sitt brev inför söndagen presenterade biskoparna en genomgång av situationen i dagens Australien – den psykiska ohälsans vidd, tyngd och orsaker – jämte en uppmaning till handling för att hjälpa de som är drabbade. I dokumentet ”To Live Life to the Full: Mental Health in Australia today” kallas församlingar och andra religiösa gemenskaper, myndigheter och enskilda att prioritera frågor om mental hälsa. Biskop Terence Grady av Sydney, som leder den australiensiska kyrkans kommission för social rättvisa, mission och tjänst, kommenterade till Vatican News att covid-19 har accelererat en ohälsa som redan grasserade i Australien liksom i större delen av västvärlden.

Biskop Brady sade vidare att även om psykisk ohälsa finns överallt i samhället, även bland mer välbärgade grupper, är lidandet särskilt utbrett i särskilt utsatta grupper som urfolk, asylsökande och flyktingar, liksom bland hemlösa och låginkomsttagare.

”I stora delar av västvärlden har psykisk ohälsa varit ett problem i generationer, och kommer att fortsätta vara så om vi inte gör någonting åt det”, sade biskop Brady, men han fortsatte med att det i dag finns goda kunskaper som gör det möjligt med förändring om vi verkligen vill det och är beredda att lägga de resurser som krävs.

Här kan kyrkan göra skillnad, menade biskop Brady. Inte minst genom kyrkans utbildningsinstitutioner – universitet, högskolor, skolor och sjukhus kan kyrkan få kontakt med människor och hjälpa dem. Goda församlingar, som ger församlingsmedlemmar och andra stöd, närhet och själavård, är viktiga i många avseenden – även den psykiska hälsan.

Kyrkan kan också vara en hjälp genom att sätta tryck på politiker och myndigheter att ta vård och hälsa på allvar. Problemen med bristande hantering av övergrepp, bland annat, har dock inneburit att kyrkan på många håll har förlorat sin tyngd. Biskop Brady konstaterade att kyrkan behöver bygga upp sitt förtroende och sin trovärdighet på nytt. Annars kan hon inte längre tala för de som saknar röst.

Red. 2020-08-31

Källa: Vatican News
Australiensiska biskopskonferensens avdelning för social rättvisa
Australiensiska biskopskonferensens pressmeddelande

Detta är ett nyhetsreferat från en eller flera internationella källor.