Katolske ärkebiskopen av Minsk belagd med inreseförbud

Den belarusiska presidenten Aleksandr Lukasjenko har bekräftat att den katolske ärkebiskopen av Minsk, Tadeusz Kondrusiewicz, har belagts med inreseförbud till Belarus. Lukasjenko motiverade på tisdagen i Minsk detta med att biskopen plötsligt skulle ha rest till Polen och vid överläggningar där ha fått ”vissa speciella uppdrag”, heter det enligt den statliga nyhetsbyrån Belta.

”Vi skall undersöka ärendet”, sade Lukasjenko. ”Om allt är i enlighet med lagen, kommer vi att agera därefter.” Kondrusiewicz skall inte vara den enda som finns med på en lista över personer, som inte får resa in i Belarus, men han är ”en känd person”.

Av den belarusiska gränspolisen förvägrades ärkebiskop Kondrusiewicz återresa in i hemlandet, efter en veckolång vistelse i Polen. Utan motivering skall man han avvisat honom vid gränsövergången Kuźnica/Bruzgi, trots att han är belarusier, uppger ärkebiskopen. Hans talesperson Jury Sanko uppgav för den tyska katolska nyhetsbyrån att Kondrusiewicz hade befunnit sig i Polen på en pastoral tjänsteresa och hade firat flera mässor under tiden.

I en uttalande som på tisdagen offentliggjordes på den kyrkliga webbportalen catholic.by förklarade ärkebiskopen att det faktum att han avvisades vid gränsen var ”helt obegripligt”. I den belarusiska lagen heter det uttryckligen att medborgarnas rätt att resa in i Republiken Belarus ”inte kan begränsas”.

I den aktuella krisen har Kondrusiewicz manat till dialog och försoning. Det uppger han att han även fortsättningsvis kommer att göra. ”Jag vill under inga förhållanden att detta orättvisa och lagstridiga beslut av gränspolisen ytterligare skall försvåra det spända läget i vårt fädernesland.” Ärkebiskopen uppgav vidare att han har bett den statliga gränskommittén att upphäva beslutet om att inte låta honom återvända till Belarus. Inreseförbudet står i vägen för hans pastorala uppdrag och hindrar honom från att delta i planerade kyrkliga arrangemang.

Lukasjenko tillbakavisade anklagelserna om att kyrkorna i landet skulle förtryckas. Han kommer inte att tolerera något angrepp på någon som helst kyrka i Belarus, sade han. Varje belarusier kan delta i gudstjänster. ”Vi har inte stängt några kyrkor, inte ens när de har varit inblandade i anti-Lukasjenko- och antistatlig propaganda”, sade presidenten ordagrant. ”Tvärtom, vi försöker understödja och beskydda dem.”

I Minsk samlades på måndagkvällen ungefär två dussin människor framför den katolska katedralen och solidariserade sig med Kondrusiewicz. De höll upp foton föreställande ärkebiskopen och pappersark med bokstäver, som tillsammans bildade orden ”Vi väntar”, rapporterade självständiga massmedia. Polisen upplöste demonstrationen.

Den katolska kyrkan i Belarus upplever sedan drygt en vecka statliga repressalier. Den statliga radion bröt förra söndagen med den långvariga traditionen att livesända mässan från katedralen i Minsk. Genom att stryka gudstjänsten från programtablån skulle radiokanalen enligt iakttagare undvika att eventuell kritik mot statsledningen utsändes. För knappt en vecka sedan stängde polisen från specialstyrkan Omon in ett hundratal människor under ungefär 40 minuter i en katolsk kyrka vid Självständighetstorget i centrum. Däribland fanns fredliga demonstranter, som hade tagit sin tillflykt till kyrkan undan specialstyrkan.

Lukasjenko hade innan dess hotat kyrkorna med att det skulle få konsekvenser, om de blandade sig i politiken. ”Staten kommer inte att passivt se på”, varnade han. Präster som understödjer demokratirörselsen borde ”skämmas”. Politik har ingen plats i kyrkorna. Där skall man bara be.

Kathpress 2020-09-01

Detta är en nyhetstext.