SvD: katolska kyrkan ger hopp om framtiden

Påvens besök är ett ljus i nyhetsmörkret” lyder rubriken på en ledartext i Svenska Dagbladet i dag, skriven av Jonatan Lönnqvist.

”Människor från olika länder och kulturer samlas och samsas, förenade av sin tro. På så sätt ger katolska kyrkan i Sverige hopp om framtiden. En gemensam identitet, i det här fallet den katolska, ger en grund för sammanhållning och vänskap. När Sverige nu står inför utmaningen att även i framtiden hålla ihop samhället, visar Sveriges katoliker på en möjlig väg att gå.”

Läs hans artikel här

Red. 2016-01-27