Tagged 'Jonatan Lönnqvist'

SvD: katolska kyrkan ger hopp om framtiden

”Påvens besök är ett ljus i nyhetsmörkret” lyder rubriken på en ledartext i Svenska Dagbladet i dag, skriven av Jonatan Lönnqvist. ”Människor från olika länder och kulturer samlas och samsas, förenade av sin tro. På så sätt ger katolska kyrkan i Sverige hopp…