Svenskarnas ideella engagemang fortsatt högt

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

av BENGT SÄFSTEN. I rapporten Folk i rörelse – medborgerligt engagemang 1992–2014 presenterar tre forskare vid Ersta Sköndal högskola en undersökning av svenskarnas ideella/frivilliga arbete och informella insatser. Studien har föregåtts av fyra liknande studier sedan 1990-talet. De kan därför både se hur det ideella arbetet och de informella insatserna såg ut 2014 och hur det har utvecklats under åren 1992–2014. Undersökningen visar på en anmärkningsvärd stabilitet när det gäller engagemanget. Nivån på engagemanget är fortsatt stabil. Det finns således inget vetenskapligt stöd för att påståendet att det ideella arbetet minskar, trots att detta ofta sägs i det offentliga samtalet.

Det finns många orsaker till människors engagemang. De tillfrågade anger att man vill delta i ett gott sammanhang eller arbeta för en god gemenskap, göra något handfast på det område som de är engagerade i, och att känna sig efterfrågade. Ett nytt område är nätaktivism eller ideellt engagemang på nätet. Men det visade sig att de flesta som gjort ideella insatser på nätet också hade gjort traditionella ideella insatser. Dessutom är det så att personer med fler traditionella engagemang är överrepresenterade bland dem som gör insatser på nätet. Som väntat är ungdomar och medelålders medborgare mer aktiva än vad äldre personer är. Befolkningen i de tre storstadsområdena samt personer med universitets- eller högskoleutbildning är också överrepresenterade bland dem som gör insatser över nätet. Resultaten pekar på att nätaktivism och traditionellt ideellt arbete kompletterar och till och med förstärker varandra.

De vetenskapliga studierna visar att den totala omfattningen på engagemanget är exceptionellt stabil och mycket hög ­– trots upp- och nedgångar i den svenska ekonomin, trots stora förändringar när det gäller arbete och sysselsättning och trots skilda politiska regimer samt tydliga kulturella och sociala förändringar.

Studien har genomförts av utrednings- och undersökningsföretaget Markör som har över 20 års erfarenhet av kvalificerade undersökningar och utvärderingar och som genomför 200–300 projekt per år för kunder av olika slag. Man har tillfrågat 2 238 personer. Telefonintervjuer genomfördes i drygt hälften av fallen.

Bengt Säfsten 2015-07-17

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

av BENGT SÄFSTEN. I rapporten Folk i rörelse – medborgerligt engagemang 1992–2014 presenterar tre forskare vid Ersta Sköndal högskola en undersökning av svenskarnas ideella/frivilliga arbete och informella insatser. Studien har föregåtts av fyra liknande studier sedan 1990-talet. De kan därför både se hur det ideella arbetet och de informella insatserna såg ut 2014 och hur det har utvecklats under åren 1992–2014. Undersökningen visar på en anmärkningsvärd stabilitet när det gäller engagemanget. Nivån på engagemanget är fortsatt stabil. Det finns således inget vetenskapligt stöd för att påståendet att det ideella arbetet minskar, trots att detta ofta sägs i det offentliga samtalet.

Det finns många orsaker till människors engagemang. De tillfrågade anger att man vill delta i ett gott sammanhang eller arbeta för en god gemenskap, göra något handfast på det område som de är engagerade i, och att känna sig efterfrågade. Ett nytt område är nätaktivism eller ideellt engagemang på nätet. Men det visade sig att de flesta som gjort ideella insatser på nätet också hade gjort traditionella ideella insatser. Dessutom är det så att personer med fler traditionella engagemang är överrepresenterade bland dem som gör insatser på nätet. Som väntat är ungdomar och medelålders medborgare mer aktiva än vad äldre personer är. Befolkningen i de tre storstadsområdena samt personer med universitets- eller högskoleutbildning är också överrepresenterade bland dem som gör insatser över nätet. Resultaten pekar på att nätaktivism och traditionellt ideellt arbete kompletterar och till och med förstärker varandra.

De vetenskapliga studierna visar att den totala omfattningen på engagemanget är exceptionellt stabil och mycket hög ­– trots upp- och nedgångar i den svenska ekonomin, trots stora förändringar när det gäller arbete och sysselsättning och trots skilda politiska regimer samt tydliga kulturella och sociala förändringar.

Studien har genomförts av utrednings- och undersökningsföretaget Markör som har över 20 års erfarenhet av kvalificerade undersökningar och utvärderingar och som genomför 200–300 projekt per år för kunder av olika slag. Man har tillfrågat 2 238 personer. Telefonintervjuer genomfördes i drygt hälften av fallen.

Bengt Säfsten 2015-07-17