Sydafrikas biskopar fördömer korruption

Sydafrikas biskopar fördömer den senaste korruptionsskandalen som gäller corona-hjälp. Missbruket av skattemedel, som ursprungligen var avsedda för bekämpning av covid-19, visar på en ”allvarlig brist på etisk ledning”, sade på torsdagen biskopskonferensens ordförande biskop Sithembele Sipuka. Biskoparna är påtagligt förfärade över ”plundringen av offentliga medel”, men avslöjandet är ändå ”ingen överraskning”. Trots att ”antalet beskyllningar ökar avsevärt”, har de senaste årens korruptionsskandaler inte medfört några konsekvenser för politiker och deras familjer. Denna ”straffrihetens kultur” har nu även möjliggjort ”covid-19-korruption”.

Nyligen har sydafrikanska tidningar rapporterar hur ”skrupelfria tjänstemän och företag” har håvat in mer än motsvarande flera miljoner euro, som var avsedda för ansiktsmasker och biståndsprogram. Delaktiga i detta var bland annat president Cyril Ramaphosas taleskvinna, hälsoministern för provensen Gauteng (Johannesburg) och sönerna till generalsekreteraren för det regerandet partiet ANC.

Enligt biskoparna har skandalen på nytt skadat relationerna mellan sydafrikaner och regeringen i Pretoria. För att återställa det förlorade förtroendet krävs det att president Ramaphosa vidtar radikala åtgärder. ”Vi kräver omedelbar suspendering, utredning, gripanden och åtal mot de berörda, oavsett vilka de är”, framhåller biskopskonferensen.

Kathpress 2020-08-13

Detta är en nyhetstext.