Synoden om Amazonas har öppnats i Vatikanen

Amazonassynoden öppnades på söndagen i Vatikanen med en festgudstjänst. Påven Franciskus uppmanade biskoparna till att slå in på en ny väg. Om allt blir som förut, blir det kyrkans kallelse att ”försvara status quo dold under ängslans och sorgens aska”. Under tre veckor skall biskopar tillsammans med ordensfolk, representanter för urbefolkningar samt experter rådgöra om reformer i kyrkans liv samt om de ekologiska och sociala konsekvenserna av rovdriften i den resursrika regionen. Mötet har som motto ”Amazonas – nya vägar för kyrkan och en integrerad ekologi”.

Kyrkan får inte inskränka sig till att bevara det bestående, citerade påven sin företrädare Benedictus XVI. Ordagrant sade Franciskus under mässan: ”Jesus kom inte för att bringa en aftonbris utan eld till jorden”. Många människor i Amazonas bär på mycket lidande och hoppas på ”evangeliets befriande tröst”, sade påven. ”De som nu offrar sina liv, de som har gett sina liv, vi vandrar tillsammans med dem”.

Vidare bekände påven fel som hade begåtts under missionsverksamheten i Sydamerika. Ofta ”erbjöds inte Guds gåva, utan den påtvingades”. Ofta var det frågan om ”kolonisation istället för evangelisation”. I det att han betraktade samtiden, vände sig Franciskus mot ”ny kolonisationens girighet”. ”Elden som har anlagts av dem som har intresse av förstörelse” i Amazonasområdet är ”inte evangeliets eld”.

Angående inomkyrkliga frågor kommer det vid synoden även att handla om en öppenhet för ursprungsbefolkningens traditioner och om nya former för församlingsledning i de svårtillgängliga områdena. Vidare kommer man även att överlägga om hur prästerliga uppgifter kan delegeras till familjefäder och om nya ämbeten för kvinnor.

Franciskus uppmanade i sin predikan biskoparna att ”avgöra sig för mottaglighet för Andens nyheter”. Det handlar om ”motsatsen till att låta saker och ting ha sin gång”.

De innehållsrika överläggningarna börjar på måndag. Bland de mer än 280 deltagarna finns även representanter för internationella organisationer och experter, däribland mer än 40 kvinnor, klimatforskare samt Ban Ki Moon, tidigare generalsekreterare för FN. Från Österrike deltar i överläggningarna kardinal Christoph Schönborn och den tidigare Amazonas-biskopen Erwin Kräutler. De enda som har rösträtt angående slutdokumentet är emellertid de 185 så kallade synodfäderna, av vilka de flesta är biskopar.

Kathpress 2019-10-06

Detta är en nyhetstext.