Syrien: Biskop Audo försvarar uppmaning till valdeltagande

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I Syrien inleddes tidigt på onsdagen presidentvalet. Endast tre av de sammanlagt 51 kandidaterna hade godkänts av den syriska författningsdomstolen. Oppositionsgrupper uppmanar till valbojkott, eftersom det är uppenbart att president Bashar al Assad kommer att återväljas. Även USA, Tyskland, Frankrike, Italien och Storbritannien har förkastat valet som odemokratiskt. Syriska kyrkliga företrädare har samtidigt inför valet uppmanat de syriska medborgarna att rösta i valet. Den kaldeiske biskopen av Aleppo, Antoine Audo, har dessutom precis före valet till Vatikanens nyhetsbyrå Fides kritiserat väst utifrån kyrkans uppfattning.

De katolska biskoparna och patriarkerna i Syrien höll under den gångna veckan sitt årliga biskopsmöte. I den avslutande kommunikén uppmanar de till deltagande i valet. De syriska medborgarna borde här följa sitt samvete, skriver biskoparna. ”Vi har bara bett de syriska medborgarna att göra sin plikt”, säger biskop Audo till Fides och fortsätter: ”Vi har inte uttryckt några valpreferenser. Vi är fullt medvetna om att majoriteten av dem som vår till val återigen kommer att rösta på Assad, men bortsett från allt som analytiker och grupper i väst kan säga och göra, är det vi som bor här.

Som människor i det här landet vet vi ’hur saker och ting ligger till’ och känner den syriska kontexten och förhållandena i Mellanöstern”, förklarar biskop Audo. ”Vi är medvetna om sambandet med den vidare, geopolitiska nivån, och vi vet att vi inför allt detta inte behöver några abstrakta teorier om demokrati, och att det alltid är väldigt enkelt att meddela undervisning utifrån.” Demokrati kan inte genomföras på ett arrogant eller till och med våldsamt sätt, betonar biskop Audo. För reformer krävs det enligt biskopen mycket mer uthållighet.

Islamistisk extremism

Biskopen hänvisar i intervjun också till några avgörande utmaningar för de kvarvarande kristna i Mellanöstern. Sedan decennier har den islamistiska extremismen tilltagit väldigt mycket, samtidigt som de lokala kristna gemenskaperna ständigt blivit mindre. De kyrkliga ledarna anstränger sig i detta sammanhang för att säkra närvaron av kristna på plats.

I sitt avslutande uttalande förra veckan beskriver de syriska patriarkerna och biskoparna än en gång de västliga ekonomiska sanktionerna mot Syrien som orättvisa och kräver att de ska avskaffas.

Vid det senaste presidentvalet i Syrien år 2014 fick Bashar al Assad 88 procent av rösterna.

Kathpress 2021-05-26

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I Syrien inleddes tidigt på onsdagen presidentvalet. Endast tre av de sammanlagt 51 kandidaterna hade godkänts av den syriska författningsdomstolen. Oppositionsgrupper uppmanar till valbojkott, eftersom det är uppenbart att president Bashar al Assad kommer att återväljas. Även USA, Tyskland, Frankrike, Italien och Storbritannien har förkastat valet som odemokratiskt. Syriska kyrkliga företrädare har samtidigt inför valet uppmanat de syriska medborgarna att rösta i valet. Den kaldeiske biskopen av Aleppo, Antoine Audo, har dessutom precis före valet till Vatikanens nyhetsbyrå Fides kritiserat väst utifrån kyrkans uppfattning.

De katolska biskoparna och patriarkerna i Syrien höll under den gångna veckan sitt årliga biskopsmöte. I den avslutande kommunikén uppmanar de till deltagande i valet. De syriska medborgarna borde här följa sitt samvete, skriver biskoparna. ”Vi har bara bett de syriska medborgarna att göra sin plikt”, säger biskop Audo till Fides och fortsätter: ”Vi har inte uttryckt några valpreferenser. Vi är fullt medvetna om att majoriteten av dem som vår till val återigen kommer att rösta på Assad, men bortsett från allt som analytiker och grupper i väst kan säga och göra, är det vi som bor här.

Som människor i det här landet vet vi ’hur saker och ting ligger till’ och känner den syriska kontexten och förhållandena i Mellanöstern”, förklarar biskop Audo. ”Vi är medvetna om sambandet med den vidare, geopolitiska nivån, och vi vet att vi inför allt detta inte behöver några abstrakta teorier om demokrati, och att det alltid är väldigt enkelt att meddela undervisning utifrån.” Demokrati kan inte genomföras på ett arrogant eller till och med våldsamt sätt, betonar biskop Audo. För reformer krävs det enligt biskopen mycket mer uthållighet.

Islamistisk extremism

Biskopen hänvisar i intervjun också till några avgörande utmaningar för de kvarvarande kristna i Mellanöstern. Sedan decennier har den islamistiska extremismen tilltagit väldigt mycket, samtidigt som de lokala kristna gemenskaperna ständigt blivit mindre. De kyrkliga ledarna anstränger sig i detta sammanhang för att säkra närvaron av kristna på plats.

I sitt avslutande uttalande förra veckan beskriver de syriska patriarkerna och biskoparna än en gång de västliga ekonomiska sanktionerna mot Syrien som orättvisa och kräver att de ska avskaffas.

Vid det senaste presidentvalet i Syrien år 2014 fick Bashar al Assad 88 procent av rösterna.

Kathpress 2021-05-26

Detta är en nyhetstext.