Reform av den kyrkliga lagboken

Katolska kyrkans reformerade straffrätt presenteras tisdagen den 1 juni i Vatikanen. Som Heliga stolens presstjänst meddelade på torsdagen, kommer ordföranden för rådet för lagtexter, ärkebiskop Filippo Iannone och sekreteraren biskop Juan Ignacio Arrieta att förklara reformerna i bok VI i den kyrkliga lagboken, Codex Iuris Canonici (CIC).

Arbetet med reformen har pågått under nästan 12 år. Framför allt måste man ta i beaktande nya särskilda kyrkliga lagar och föreskrifter för att bekämpa övergrepp, samt kravet på att överordnade ställs till svars. Detta är den största reformen av CIC sedan år 1983.

Kathpress 2021-05-27

Detta är en nyhetstext.