Syrien: Grekisk-ortodox patriark får stöd av Moskva

Patriarkerna Kirill av Moskva och Johannes X Yazigi av Antiokia vädjade i ett gemensamt uttalade vid den senares besök i Moskva, om fred och självständighet i Syrien. ”De båda kyrkorna anser att endast en öppen och ärlig dialog kan åstadkomma verklig fred, självständighet och territoriell integritet, samt säkerställa lika rättigheter och möjligheter för medborgarna i Syrien”, enligt ett uttalande som offentliggjordes då den grekisk-ortodoxe patriarken den 30 januari avslutade sitt besök i Moskva.

De båda kyrkoledarna betonade att det är viktigt att stödja den process som inletts i Genève och uttalade en förhoppning om att ”alla de politiska problemen i Libanon, Irak och alla de andra länderna i Mellanöstern måtte lösas i en anda av fred, som förkastar våld och alla slags påtryckningar som grundade på extremistiska ståndpunkter och terrorism”.

I uttalandet betonades vidare nödvändigheten att få till stånd frigivning av alla dem som tagits som gisslan, metropoliten Boulos Yazige (ortodoxa kyrkan i Antiokia) och metropoliten Mar Gregorios Youhanna Ibrahim (syrisk-ortodoxa kyrkan), som blev bortförda i april 2013, samt nunnorna, prästerna och de föräldralösa barnen från klostret i Maalula.

”Kyrkorna i Antiokia och Ryssland har båda erfarenhet av att samexistera med islam”, avslutade patriarkerna sin vädjan. ”Vi förkastar alla former av extremism och hatiska uttalanden. Vi vädjar till kristna och muslimer att tillsammans arbeta för sina hemländers bästa.”

Besök i Moskva av representanter för östkyrkorna är nästan dagliga företeelser och ses av somliga analytiker som ett tecken på att dessa kristna grupper i ökande utsträckning ser Moskva som en referenspunkt och ett nytt stöd för dem i deras försvar mot hotet från islamisk extremism. Patriarken Kirill har gett Moskva en större global utblick än företrädaren Alexej II, syftande till att ge den ryska kyrkan en ledande roll internationellt sett. Enligt direktören för Radio Kommersant, Konstantin von Eggert, som också är kommentator i religiösa spörsmål, innebär denna kamp för de kristna, att ”Moskvapatriarkatet besinnar att den ryska kyrkan inte bara är den numerärt största av de autokefala kyrkorna, utan att den är beredd att utnyttja sina speciella band med Kreml, för att stödja dem på global nivå.”

Moskva, AsiaNews, 2014-01-31

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Patriarkerna Kirill av Moskva och Johannes X Yazigi av Antiokia vädjade i ett gemensamt uttalade vid den senares besök i Moskva, om fred och självständighet i Syrien. ”De båda kyrkorna anser att endast en öppen och ärlig dialog kan åstadkomma verklig fred, självständighet och territoriell integritet, samt säkerställa lika rättigheter och möjligheter för medborgarna i Syrien”, enligt ett uttalande som offentliggjordes då den grekisk-ortodoxe patriarken den 30 januari avslutade sitt besök i Moskva.

De båda kyrkoledarna betonade att det är viktigt att stödja den process som inletts i Genève och uttalade en förhoppning om att ”alla de politiska problemen i Libanon, Irak och alla de andra länderna i Mellanöstern måtte lösas i en anda av fred, som förkastar våld och alla slags påtryckningar som grundade på extremistiska ståndpunkter och terrorism”.

I uttalandet betonades vidare nödvändigheten att få till stånd frigivning av alla dem som tagits som gisslan, metropoliten Boulos Yazige (ortodoxa kyrkan i Antiokia) och metropoliten Mar Gregorios Youhanna Ibrahim (syrisk-ortodoxa kyrkan), som blev bortförda i april 2013, samt nunnorna, prästerna och de föräldralösa barnen från klostret i Maalula.

”Kyrkorna i Antiokia och Ryssland har båda erfarenhet av att samexistera med islam”, avslutade patriarkerna sin vädjan. ”Vi förkastar alla former av extremism och hatiska uttalanden. Vi vädjar till kristna och muslimer att tillsammans arbeta för sina hemländers bästa.”

Besök i Moskva av representanter för östkyrkorna är nästan dagliga företeelser och ses av somliga analytiker som ett tecken på att dessa kristna grupper i ökande utsträckning ser Moskva som en referenspunkt och ett nytt stöd för dem i deras försvar mot hotet från islamisk extremism. Patriarken Kirill har gett Moskva en större global utblick än företrädaren Alexej II, syftande till att ge den ryska kyrkan en ledande roll internationellt sett. Enligt direktören för Radio Kommersant, Konstantin von Eggert, som också är kommentator i religiösa spörsmål, innebär denna kamp för de kristna, att ”Moskvapatriarkatet besinnar att den ryska kyrkan inte bara är den numerärt största av de autokefala kyrkorna, utan att den är beredd att utnyttja sina speciella band med Kreml, för att stödja dem på global nivå.”

Moskva, AsiaNews, 2014-01-31