Tagged 'Académie Catholique de France'

Vart tog andan från ”mässan i Reims” vägen?

Med anledning av måndagens överlämnande av Nobels fredspris till EU har filosofer betonat nödvändigheten av att åter reflektera över själva kärnan i de europeiska enhetssträvandena: bekräftelsen av vänskapen mellan folk som under århundraden varit fiender. Ordföranden i Académie Catholique de…