ämbetsteologi

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Kvinnor vill möta större uppskattning i en diakonal kyrka. Denna slutsats drar företrädare för tyskspråkiga katolska kvinnoförbund från Österrike, Tyskland, Schweiz och Sydtyrolen vid ett internationellt möte i München. Förutom...