Kvinnor önskar uppgradering i en ”diakonal kyrka”

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Kvinnor vill möta större uppskattning i en diakonal kyrka. Denna slutsats drar företrädare för tyskspråkiga katolska kvinnoförbund från Österrike, Tyskland, Schweiz och Sydtyrolen vid ett internationellt möte i München. Förutom kvinnors situation i kyrkans diakonala verksamhet – det vill säga kristet motiverad människotjänst – diskuterades kyrkans grundläggande handlande och kvinnornas deltagande i detta, säger Österrikes katolska kvinnorörelse, Anja Appel till Kathpress. Enligt ett gemensamt pressmeddelande annonserades även ”konsekvenser för ämbetsteologin” – och därmed för tillgången till kyrkliga vigningsämbeten.

Teologiska argument, ”vår tids tecken” och medvetenheten om kvinnors ”mångsidiga kallelser” har stärkt det tyska kvinnoförbundet att i sin miljö och ”hos sina biskopar” kräva och verka för kyrkans andliga och strukturella förnyelse. Att fortsätta diskussionen om tjänst och ämbete i kyrkan är också något som den tyska teologen Margit Eckholt kräver i mötets studiedel.

Att på nytt öka medvetandet om diakoni som kyrkans grundläggande handlande var alla deltagarna eniga om. Kyrkans diakonala verksamhet utförs till 80 procent av kvinnor. ”Erkännandet av kvinnors diakonala kallelse drar in diakonin från periferin till kyrkans mitt och gör den enbart trovärdig”, heter det i pressmeddelandet.

Kathpress 2013-01-22

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Kvinnor vill möta större uppskattning i en diakonal kyrka. Denna slutsats drar företrädare för tyskspråkiga katolska kvinnoförbund från Österrike, Tyskland, Schweiz och Sydtyrolen vid ett internationellt möte i München. Förutom kvinnors situation i kyrkans diakonala verksamhet – det vill säga kristet motiverad människotjänst – diskuterades kyrkans grundläggande handlande och kvinnornas deltagande i detta, säger Österrikes katolska kvinnorörelse, Anja Appel till Kathpress. Enligt ett gemensamt pressmeddelande annonserades även ”konsekvenser för ämbetsteologin” – och därmed för tillgången till kyrkliga vigningsämbeten.

Teologiska argument, ”vår tids tecken” och medvetenheten om kvinnors ”mångsidiga kallelser” har stärkt det tyska kvinnoförbundet att i sin miljö och ”hos sina biskopar” kräva och verka för kyrkans andliga och strukturella förnyelse. Att fortsätta diskussionen om tjänst och ämbete i kyrkan är också något som den tyska teologen Margit Eckholt kräver i mötets studiedel.

Att på nytt öka medvetandet om diakoni som kyrkans grundläggande handlande var alla deltagarna eniga om. Kyrkans diakonala verksamhet utförs till 80 procent av kvinnor. ”Erkännandet av kvinnors diakonala kallelse drar in diakonin från periferin till kyrkans mitt och gör den enbart trovärdig”, heter det i pressmeddelandet.

Kathpress 2013-01-22