Vatikanen förbereder en handbok till prästerna om mässan

Kongregationen för gudstjänstliv och sakramentsförvaltning förbereder just nu en publikation för att hjälpa präster att fira mässan på rätt sätt och de troende att delta bättre, enligt prefekten för kongregationen, kardinal Cañizares. ”Texten kommer att var till hjälp för att fira mässan och att delta i den väl och jag hoppas att den kommer att komma ut till sommaren i år”, sade kardinalen till nyhetsbyrån ZENIT som mötte honom då han gav ett tal till diplomater från Spanien i Vatikanen.

Kardinalen upprepade i sitt tal den vikt som Andra Vatikankonciliet gav liturgin, ”vars förnyelse måste förstås i kontinuitet med kyrkans tradition och inte som en brott eller en diskontinuitet. Ett brott antingen på grund av nymodigheter som inte respekterar kontinuiteten eller på grund av en orubblighet som fryser allt från Pius XII.”

Kardinal Cañizares Betonade särskilt vikten som Sacrosanctum Concilium gav åt den heliga liturgin, genom vilken  ”vår frälsning visas, framför allt i det gudomliga offret i eukaristin”, och han tillade att ”Gud vill  tillbedjas på ett konkret sätt och det är inte upp till oss att ändra på det.” Kardinalen sade att det talas om en förnyad kyrka, som inte får ses som endast en reform av strukturer, men som en förändring som börjar med liturgin, eftersom det är utifrån liturgin arbetet med vår frälsning sker.

”När man talar om liturgin”, fortsatte kardinalen, ”får man inte glömma vad det konciliära dokumentet säger: Kristus är alltid närvarande i sin kyrka, framför allt i det liturgiska firandet med höjdpunkt i mässoffret, utövad av prästerna som genom sin tjänst utgiver sig själv, som Jesus utgav sig själv på korset, särskilt under de eukaristiska gestalterna”.  Han betonade att syftet med liturgin ”är tillbedjan av Gud och människornas frälsning”, som inte är en skapelse av oss, utan källan och målet för kyrkan”.

Kardinalen kritiserade existerande missbruk i liturgin som en slags ”show” och lyfte fram vikten av tystnad ”som är verkningsfull” och som gör att prästen och de troende kan tala med Jesus Kristus och som utestänger överflödet av ord som ofta är fallet för prästen. Den korrekta inställningen är den som ”indikeras av Johannes Döparen, när han säger att han måste bli mindre och Messias bli större”.

Kardinalen kritiserade försöken att göra mässan ”underhållande” med viss form av musik, i stället för att fokusera på mysteriet, i ett försök att övervinna ”tråkighet” genom att omvandla mässan till en show. Han hänvisade också till det faktum att i många kyrkor placeras det heliga sakramentet på ett sidoaltare eller kapell, så att ”tabernaklet försvinner” och att många pratar  innan mässan och anländer därmed mindre förberedda.

Tillfrågad om fallet med Marcel Lefebvre, grundaren av traditionalistiska Society of St Pius X, sade kardinalen att påven Benediktus XVI erbjudit en helande åtgärd, utan att ärkebiskopens anhängare svarat. Att ”tro att traditionen stannade med Pius XII är också ett missförstånd”, noterade kardinalen.

ZENIT 2013-01-16

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Kongregationen för gudstjänstliv och sakramentsförvaltning förbereder just nu en publikation för att hjälpa präster att fira mässan på rätt sätt och de troende att delta bättre, enligt prefekten för kongregationen, kardinal Cañizares. ”Texten kommer att var till hjälp för att fira mässan och att delta i den väl och jag hoppas att den kommer att komma ut till sommaren i år”, sade kardinalen till nyhetsbyrån ZENIT som mötte honom då han gav ett tal till diplomater från Spanien i Vatikanen.

Kardinalen upprepade i sitt tal den vikt som Andra Vatikankonciliet gav liturgin, ”vars förnyelse måste förstås i kontinuitet med kyrkans tradition och inte som en brott eller en diskontinuitet. Ett brott antingen på grund av nymodigheter som inte respekterar kontinuiteten eller på grund av en orubblighet som fryser allt från Pius XII.”

Kardinal Cañizares Betonade särskilt vikten som Sacrosanctum Concilium gav åt den heliga liturgin, genom vilken  ”vår frälsning visas, framför allt i det gudomliga offret i eukaristin”, och han tillade att ”Gud vill  tillbedjas på ett konkret sätt och det är inte upp till oss att ändra på det.” Kardinalen sade att det talas om en förnyad kyrka, som inte får ses som endast en reform av strukturer, men som en förändring som börjar med liturgin, eftersom det är utifrån liturgin arbetet med vår frälsning sker.

”När man talar om liturgin”, fortsatte kardinalen, ”får man inte glömma vad det konciliära dokumentet säger: Kristus är alltid närvarande i sin kyrka, framför allt i det liturgiska firandet med höjdpunkt i mässoffret, utövad av prästerna som genom sin tjänst utgiver sig själv, som Jesus utgav sig själv på korset, särskilt under de eukaristiska gestalterna”.  Han betonade att syftet med liturgin ”är tillbedjan av Gud och människornas frälsning”, som inte är en skapelse av oss, utan källan och målet för kyrkan”.

Kardinalen kritiserade existerande missbruk i liturgin som en slags ”show” och lyfte fram vikten av tystnad ”som är verkningsfull” och som gör att prästen och de troende kan tala med Jesus Kristus och som utestänger överflödet av ord som ofta är fallet för prästen. Den korrekta inställningen är den som ”indikeras av Johannes Döparen, när han säger att han måste bli mindre och Messias bli större”.

Kardinalen kritiserade försöken att göra mässan ”underhållande” med viss form av musik, i stället för att fokusera på mysteriet, i ett försök att övervinna ”tråkighet” genom att omvandla mässan till en show. Han hänvisade också till det faktum att i många kyrkor placeras det heliga sakramentet på ett sidoaltare eller kapell, så att ”tabernaklet försvinner” och att många pratar  innan mässan och anländer därmed mindre förberedda.

Tillfrågad om fallet med Marcel Lefebvre, grundaren av traditionalistiska Society of St Pius X, sade kardinalen att påven Benediktus XVI erbjudit en helande åtgärd, utan att ärkebiskopens anhängare svarat. Att ”tro att traditionen stannade med Pius XII är också ett missförstånd”, noterade kardinalen.

ZENIT 2013-01-16