Tagged 'diakoni'

Kvinnor önskar uppgradering i en ”diakonal kyrka”

Kvinnor vill möta större uppskattning i en diakonal kyrka. Denna slutsats drar företrädare för tyskspråkiga katolska kvinnoförbund från Österrike, Tyskland, Schweiz och Sydtyrolen vid ett internationellt möte i München. Förutom kvinnors situation i kyrkans diakonala verksamhet – det vill säga…