diakoni

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Av BENGT SÄFSTEN Diakonins månad i september är ett återkommande ekumeniskt samarbete mellan vissa kyrkor och samfund inom Sveriges kristna råd och ett antal andra organisationer med diakonal inriktning. Man...
Kvinnor vill möta större uppskattning i en diakonal kyrka. Denna slutsats drar företrädare för tyskspråkiga katolska kvinnoförbund från Österrike, Tyskland, Schweiz och Sydtyrolen vid ett internationellt möte i München. Förutom...