asiatisk ungdomsdag

Filter

Datumintervall
av BARBARA CROSTINI – Apropå debatten om könsjustering och könsidentitet hos unga. Den pågående debatten om att sänka åldern för könsjustering i Sverige och i Europa har gett ny fart åt...
Anmälningarna till den asiatiska ungdomsdagen tog ett jätteskutt efter det att Vatikanen kungjort påvens resa till Sydkorea. Enligt Vatikanens presstjänst Fides är föreberedelserna för ungdomsmötet och påveresan i full gång...