Tagged 'barmhärtighet'

Omsorgens grammatik

– Påven Franciskus fredsbudskap för 2021. År 2020 har präglats av den stora hälsokrisen kring covid-19, konstaterar påven Franciskus i sitt budskap inför den 54:e världsdagen för fred, som firades på nyårsdagen 2021. Han hyllar all inblandad sjukvårdspersonal för deras insatser…

Reflektioner om barmhärtighet

Den amerikanske biskopen och grundaren av den digitala evangeliserande tjänsten Word on Fire, Robert Barron, medverkar regelbundet med krönikor för engelskspråkiga Catholic News Agency. I sin senaste skriver han om innebörden av begreppet barmhärtighet med utgångspunkt i påven Franciskus lyckade…

Annullering av äktenskap under debatt vid synoden

Ordföranden i det påvliga rådet för lagtexter, kardinal Francesco Coccopalmerio, har på torsdagen framlagt konkreta utkast till en förenkling av annulleringen av äktenskap. Han meddelar att påven redan har tillsatt en kommission för detta ändamål. Den skall pröva de många…