biskop Heinrich Mussinghoff

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Ordföranden för avdelningen för religiösa förbindelser med judendomen inom den tyska katolska biskopskonferensen, biskop dr Heinrich Mussinghoff (Aachen) uttalar sig på följande sätt om den dom, som Kölns hovrätt fällde...