biskop Rudolf Voderholzer

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Ordföranden för den tyska katolska biskopskonferensen, ärkebiskop Robert Zollitsch [se foto] och biskopen av Regensburg, Rudolf Voderholzer, har under de senaste dagarna uttalat sig om det kvinnliga diakonatet. Zollitsch har...