Tagged 'biskop Rudolf Voderholzer'

Tolkning av uttalanden om kvinnliga diakoner

Ordföranden för den tyska katolska biskopskonferensen, ärkebiskop Robert Zollitsch [se foto] och biskopen av Regensburg, Rudolf Voderholzer, har under de senaste dagarna uttalat sig om det kvinnliga diakonatet. Zollitsch har uttalat sig positiv till ett ”specifikt diakonat för kvinnor”, medan…