Tagged 'biskopen av Tambura-Yambio'

Sudan: regeringen vill förbjuda kyrkobyggnation

Regeringen i Sudan vill inte längre tillåta att det byggs nya kyrkor i landet och drar tillbaka redan beviljade tillstånd. Enligt en rapport i Vatikanradion har religionsministern Shalil Abdullah uttalat sig om detta och motiverat det med den tydliga tillbakagången…