Sudan: regeringen vill förbjuda kyrkobyggnation

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Regeringen i Sudan vill inte längre tillåta att det byggs nya kyrkor i landet och drar tillbaka redan beviljade tillstånd. Enligt en rapport i Vatikanradion har religionsministern Shalil Abdullah uttalat sig om detta och motiverat det med den tydliga tillbakagången i antalet kristna i Sudan sedan södra Sudan blev en egen stat för tre år sedan. I juli 2011 har myndigheterna i Khartum tvingat de kristna att återvända till Sydsudan.

Sydsudan har en majoritet av kristna och anhängare av naturreligioner, det nordliga Sudan däremot en majoritet av muslimer. Under det decennier långa inbördeskriget i Sydsudan har hundratusentals kristna flytt norrut, varvid kyrkliga beräkningar utgår från tre miljoner kristna i Sudan. I dag är de katolska biskoparna i landets södra och norra del förenade i en gemensam biskopskonferens.

Senast har biskopen i det sydsudanesiska stiftet Tambura-Yambio, Eduardo Hiiboro Kussala vid ett besök hos den katolska hjälporganisationen Kirche im Not i Wien hänvisat till ”ett oroväckande rättsläge” i Sudan. Kristna i Sudan är ”andra klassens medborgare”. Även biskopar och präster lever i landet sedan 2011 ”de facto som illegala”, de är ”dömda till tystnad” och får varken pass eller rättslig status. Sedan de lämnat landet kan de nekas återresa, sade biskop Kussala.

Även om kristna obehindrat kan delta i gudstjänsten, så finns det ändå ingen äkta religionsfrihet, sade biskopen vidare. När kyrkan uppmärksammar myndigheterna på detta så hänvisas till att alla medborgare enligt författningen åtnjuter samma rättigheter oavsett sin tro, ”men rättsligt ändras inget”. 

Reaktion på delningen

Kussala hänvisade till ”det skamfulla fallet” med Meriam Yahya Ibrahim Ishag, som till skillnad från många andra har blivit känt. Den 26-åriga sudanesiskan, dotter till en muslim och en ortodox kristen, greps i maj och dömdes först på grund av ”avfall” till döden. Först internationell uppmärksamhet gjorde att hon släpptes fri i juni, sedan hon som blivit mor två gånger måst föda sitt senaste barn i fängelse.

Innan hon häktats var det sedan länge känt i Ishags omgivning att hon var kristen, enligt biskopen av Tambura-Yambio. Av hittills okända orsaker blev hon ”utpressad och sedan anklagad”, varvid regeringen i detta fall ”inte yttrat sig och överlämnat det till de islamiska andliga”, betonade Kussala.

Att de kristna i Sudan trakasseras är visserligen ingen ny utveckling, men i sin nuvarande form är det en reaktion på att landet delades för tre år sedan. Till följd av talrika kyrkliga upprop till de politiskt ansvariga om att respektera människornas värdighet och frihet liksom deras röst i fråga om självständighet för södra Sudan, görs nu kyrkan ansvarig för landets delning. Men kyrkan har inga politiska mål. ”Vi uppmanar endast till en politik med respekt för tros- och samvetsfriheten”, sade biskopen.

Kathpress 2014-07-14

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Regeringen i Sudan vill inte längre tillåta att det byggs nya kyrkor i landet och drar tillbaka redan beviljade tillstånd. Enligt en rapport i Vatikanradion har religionsministern Shalil Abdullah uttalat sig om detta och motiverat det med den tydliga tillbakagången i antalet kristna i Sudan sedan södra Sudan blev en egen stat för tre år sedan. I juli 2011 har myndigheterna i Khartum tvingat de kristna att återvända till Sydsudan.

Sydsudan har en majoritet av kristna och anhängare av naturreligioner, det nordliga Sudan däremot en majoritet av muslimer. Under det decennier långa inbördeskriget i Sydsudan har hundratusentals kristna flytt norrut, varvid kyrkliga beräkningar utgår från tre miljoner kristna i Sudan. I dag är de katolska biskoparna i landets södra och norra del förenade i en gemensam biskopskonferens.

Senast har biskopen i det sydsudanesiska stiftet Tambura-Yambio, Eduardo Hiiboro Kussala vid ett besök hos den katolska hjälporganisationen Kirche im Not i Wien hänvisat till ”ett oroväckande rättsläge” i Sudan. Kristna i Sudan är ”andra klassens medborgare”. Även biskopar och präster lever i landet sedan 2011 ”de facto som illegala”, de är ”dömda till tystnad” och får varken pass eller rättslig status. Sedan de lämnat landet kan de nekas återresa, sade biskop Kussala.

Även om kristna obehindrat kan delta i gudstjänsten, så finns det ändå ingen äkta religionsfrihet, sade biskopen vidare. När kyrkan uppmärksammar myndigheterna på detta så hänvisas till att alla medborgare enligt författningen åtnjuter samma rättigheter oavsett sin tro, ”men rättsligt ändras inget”. 

Reaktion på delningen

Kussala hänvisade till ”det skamfulla fallet” med Meriam Yahya Ibrahim Ishag, som till skillnad från många andra har blivit känt. Den 26-åriga sudanesiskan, dotter till en muslim och en ortodox kristen, greps i maj och dömdes först på grund av ”avfall” till döden. Först internationell uppmärksamhet gjorde att hon släpptes fri i juni, sedan hon som blivit mor två gånger måst föda sitt senaste barn i fängelse.

Innan hon häktats var det sedan länge känt i Ishags omgivning att hon var kristen, enligt biskopen av Tambura-Yambio. Av hittills okända orsaker blev hon ”utpressad och sedan anklagad”, varvid regeringen i detta fall ”inte yttrat sig och överlämnat det till de islamiska andliga”, betonade Kussala.

Att de kristna i Sudan trakasseras är visserligen ingen ny utveckling, men i sin nuvarande form är det en reaktion på att landet delades för tre år sedan. Till följd av talrika kyrkliga upprop till de politiskt ansvariga om att respektera människornas värdighet och frihet liksom deras röst i fråga om självständighet för södra Sudan, görs nu kyrkan ansvarig för landets delning. Men kyrkan har inga politiska mål. ”Vi uppmanar endast till en politik med respekt för tros- och samvetsfriheten”, sade biskopen.

Kathpress 2014-07-14